Sastanak sa predstavnicima Opštine Bajina Bašta i JKP „12. Septembar“

Predstavnici Inženjera zaštite životne sredine su 07.12.2021. godine posetili Opštinu Bajina Bašta, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“. Na sastanku su se sastali sa predstavnicima Opštine Bajina Bašta i JKP „12. Septembar“, kako bi zajedno prošli kroz sve obaveze i odgovornosti Sporazuma o saradnji za obe strane. Na sastanku je dogovoreno da je za Opštinu Bajina Bašta potrebno izraditi interaktivne GIS mape sa lokacijama divljih deponija, da je potrebno nabaviti kantu i komposter za svako individualno domaćinstvo u pilot području, da je potrebno nabaviti kontejnere od 5 m3 i da će Opština Bajina Bašta sufinansirati iz svog budžeta sve planirane aktivnosti u skladu sa Sporazumom. Takođe, dogovoreno je da će Inženjeri zaštite životne sredine napraviti odvojeni Sporazum o saradnji sa gimnazijom „Josif Pančić“ iz Bajine Bašte.

Evropska unija finansira projekat „Opštine sa nula otpada“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji da ojača održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Zajedno ga od 1. marta 2021. godine realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija) i trajaće 24 meseca. Ukupni budžet projekta 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Za detaljnije informacije o projektu i redovno praćenje projektnih aktivnosti pridružite se zajednici „Brojimo do nula“ na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn.