27. 5. 2020.

Koalicija 27 uputila komentare povodom planirane gradnje u nacionalnom parku Đerdap

Članice udružene u Koaliciju 27 uputile komentare na Elaborat za rani javni uvid Plana detaljne regulacije zaštićenog područja „Arheološkog lokaliteta -Lepenski vir“ sa preporukama da se uključe relevantni organi: Ministarstvo životne sredine i Javno Preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, kao i da se uskladi sa Odlukom o pristupanju izradi Plana, proširi radni tim stručnjacima iz oblasti […]

7. 5. 2020.

Članice Koalicije 27 uputile apel vlasti u Srbiji: Ubrzajte prelazak na klimatski neutralnu privredu

Organizacije civilnog društva udružene u Koaliciju 27, Svetska organizacija za prirodu (WWF); Alternativa za bezbedne hemikalije- Alhem; Beogradska otvorena škola; Climate Action Network(Mreža za klimatske akcije); Centar za unapređenje životne sredine; Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije; Inženjeri zaštite životne sredine; Udruženje Jedan stepen Srbija i Mladi istraživači Srbije uputili su apel državnom vrhu […]

4. 5. 2020.

Saopštenje za javnost – U Fondu za šume nema para za pošumljavanje

Kada Pokrajinski fond za šume prestane da finansira pošumljavanje, i svede se na servis za dalju seču postojećih šuma, što je u planu da se usvoji na narednoj sednici Skupštine AP Vojvodine (7. maja), onda razlozi i ciljevi njegovog osnivanja postaju besmisleni. Takvo ophođenje je pogubno i neodrživo. U planu je da se na sednici […]

Water fest
Eko dinar
E projekti

Projekti

2020.

“Zeleni inkubator”

Vreme realizacije: 1. januar 2020. – 31. decembar 2022.

Projekat „Zeleni inkubator“ relizuje Beogradska otvorena škola, a u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i udruženjem “Inženjeri zaštite životne sredine”. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije. 

Opšti cilj projekta je razvijanje kompetentnog civilnog društva koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU. 

Specifični cilj je jačanje kapaciteta i povećanje učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.

Glavne aktivnosti:

 • Osmišljavanje i sprovođenje treninga za podizanje organizacionih i tematskih kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za sprovođenje odabranih projekata organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za realizaciju ideja i inicijativa lokalnih neformalnih grupa;
 • Uspostavljanje resurs centra u okviru Koalicije 27 za odabrane organizacije;
 • Razvijanje metodologije praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou;
 • Izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27;
 • Objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva;
 • Organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite  zainteresovane strane;
 • Istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Očekivani rezultati: 

 • Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice;
 • Angažovanje građana i učešće više zainteresovanih strana u ekološkim pitanjima i mogućnostima u najmanje 40 lokalnih zajednica;
 • Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Uspostavljen međusektorski dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o  mogućnostima za saradnju i zajedničko rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i lokalnom razvoju;
 • Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.

Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sufinansiraju Fondacija Fridrih Ebert i Fond braće Rokfeler.

2018.

“Erasmus + otvara vrata”                                                                                             
Vreme realizacije: mart 2018. godine- decembar 2020. godine

Projekat “Earsmus + otvara vrata” je trogodišnji program aktivnosti koji ima za cilj uspostavljanje struktuiranog dijaloga, umrežavanje i sinergijsko delovanje na unapređenju položaja i prilika za mlade, između omladinskih organizacija i organizacija za mlade sa Balkana i predstavnika donosioca odluka iz Evropske unije koji direktno utiču na razvoj i budućnost programa Erasmus +, sa posebnim akcentom koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, tzv. “Balkanski prozor”.

Okosnicu aktivnosti činiće uspostavljanje mreže omaldinskih organizacija i organizacije za mlade koje žele da daju svoj doprinos dijalogu i kreiranju budućnosti programa Erasmus + na Balkanu. U naredne tri godine biće održana konferencija sa koje će se uputiti preporuke i sugestije za unapređenje aktivnosti Erasmus + programa.  Projekat je usmeren i na promociju rada sa mladima i na prenos znanja među akterima.

                              Finansijska podrška:
Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS” 
Iznos sredstava: 2.500.000,00 dinara (za 2018. godinu)

“Mladi u zaštiti životne sredine”
Vreme realizacije: 1. avgust – 30. novembar 2018. godine

U okviru projekta “Mladi u zaštiti životne sredine” pripremljen je promo materija i infografici na kojima je na mladima interesantan i razumljiv način, prikazano finansiranje zaštite životne sredine u Novom Sadu, odnosno način prikuljanja i raspodele sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Posebna pažnja posvećena je slikovnom prikazivanju procesa donošenja odluka i gradskih akata koji su teže shatljivi osobama koje nisu iz pravne ili ekonomske struke (Budžet grada, Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i drugo).

Smatramo da smo ovim značajno doprineli tome da građani i građanke, u okviru našeg projekta mladi,  shvate način na koji se donose dokumenti grada Novog Sada u obasti finansiranja zaštite životne sredine, što je prvi korak da bi mogli da o ovoj temi daju svoje mišljenje i aktivno se uključe u pomenute procese.

Dana 22. novembra, u prostorijama OK omladinskog klube, realizovan je javni događaj – razgovor sa mladima “Finansiranje zaštite životne sredine u Novom Sadu”. Predstavljeni su pripremljeni materijali i diskutovano o temama projekta. Tokom projekta realizovana je kampanja na društvenoj mreži Fejsbuku i uspostavljena saradnja sa medijima koji su ispratili celokupan projekat i informisali širu javnost o njemu.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstva: 230.000,00 dinara

“Odgovorno upravljanje otpadom”
Vreme realizacije: jul – novembar 2018. godine

Opšti cilj projekta bio je informisanje i senzibilisanje građana i građanki Republike Srbije da prate i aktivno učestvuju u unapređenju stanja u oblasti upravljanja otpadom na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Prva realizovana aktivnost bila je kampanja, u okviru koje su izrađena dva promo priloga u saradnji sa Jovanom Memedovićem, koja su imala za cilj da ukaže na značaj odgovornog upravljanja otradom. Prvi prilog bio je o cirkularnoj ekonomiji a drugi o deponijama. Prilozi su distribuirani putem društvenih mreža. Za potrebe kampanje dizajniran je i izrađen i prigodan promotivni materijal koji ukazuju na oblasti koje su značajne za odgovorno upravljanje otpadom.

Druga aktivnost bio je Trening namenjen jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i medija za aktivno učestvovanje u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Organizovan je od 13. do 16. novembra na Fruškoj gori u Centru za privredno-tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlju. Učešće je uzelo 15 predstavnika/ca organizacija civilnog društva, medija i lokalnih samouprava koji su upoznati sa sistemom upravljanja otpadom i javno će zagovarati značajnije učešće građana/ki u procesima donošenja odluka

Od 23. do 27. oktobra, u Novom Sadu, u okviru manifestacije „Novosadska jesen“, sprovedena je javna akcija “Zamena starog papira za sadnice”, u u cilju podizanja svesti građana i građanki o značaju reciklaže i odgovornog upravljanja otpadom. Svi koji su želeli da se uključe u akciju imali su prilike da na štandu udruženja 10 kilograma papira zamene za sadnicu cveća, a 60 kilograma za sadnicu drveća. Ukkupno je prikupljeno 4 tone i 40 kilograma papira za reciklažu.

Poslednja projekta aktivnost bilo je učešće u realizaciji prvog šabačkog haktona pod nazivom “Klimaton” – takmičenja timova u rešavanju problema upravljanja otpadom. Susret je održan 26. i 27. oktobra u Šapcu, kao deo inicijative “Klimate KIK” – globalnog pokreta posvećenog rešavanju različitih klimatskih problema sa kojima se suočavaju gradovi učesnici.

Finansijska podrška: Ministarstvo zaštite životne sredine
Iznos sredstva: 900.000,00 dinara

“Water Fest 2018”
Vreme realizacije: jul 2018. godine

Četvrti po redu “Water Fest” održan je od 4 do 7. jula 2018. godine, u Kulturnom centru Novog Sada i Letnjem bioskopu Kulturnog centra Novog Sada. Festival je imao za cilj da informiše, edukuje i promociše zaštitu i očuvanje vodnih resursa, turističkih potencijala vezanih za vodu i predstavi mogućnosti njihovog održivog korišćenja.

Festival je započeo tribinom “Kakvu vodu pijemo?” na kome su eminentni stručnjaci i poznavaoci odgovorili na ovo životno važno pitanje. Muzički deo održao se u Letnjem bioskopu Kulturnog centra Novog Sada, gde su nastupali naši poznati bendovi i izvođači. Bend iz Zrenjanina doneo je kao primer vodu koja se već decenijama nalazi u cevima i sa kojom se stanovnici ovog grada snavdevaju i snalaze.

Festival je ove godine posetilo između 2.000 i 3.000 posetilaca, jer je usled vremenskih nepogoda treći dan festivala bio otkazan.

Su-organizatori festivala bili su Kulturni centar Novog Sada, udruženje Ritam zdravlja i udruženje Odrasti zdravo. Medijski sponzori Radio televizija Vojvodine, Jugović radio, Časopis Eko list, Canon M i marketinška agencija Maxima & co, a partnerski su ga podržali i Zelena lista Srbije, Udruženje zanatlija Novog Sada, Najevropljanin. Petroland, OPENS 2019, FIMEK, Pravni Fakultet za privredu i pravosuđe, JP SPENS…

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine
Iznos sredstva: 390.000,00 dinara

“Dobar za život”
Vreme realizacije: maj – decembar 2018. godine

U okviru Muđunarodne mobe udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine“ organiziovalo je međunarodni volonterski kamp “Dobar za život”, u periodu od 17. do 29. septembra na Podbari u Novom Sadu. Učestvovalo je 14 mladih iz Francuske, Španije, Turske, Slovačke, Bugarske, Japana, Nemačke i Srbije. Aktivnosti kampa sprovodene su u parku, pored objekta koji je nekada predstavljao fabriku za bojenje svile, najstariju fabriku u Novom Sadu, a koji je dobio novu namenu i postao kulturna stanica.

Volonteri i i volonterke su uz veliku pomoć i u saradnji sa Gradskom upravom za građevinskog zemljište i investicije i JKP “Lisje” uredili ovu zelenu površinu kako bi ona zadovoljila potrebe stanovnika ovog dela grada i obezbedila im prostor za odmor. Postavili su staze i klupe, uredili postojeće dečije igralište, a zidovi objekata koji se u njemu nalaze ukrašeni su veselim bojama i crtežima. Kako je većini volontera i volonterki ovo bio prvi međunarodni volonterski kamp, mladi su stekli značajna iskustva u ovakvoj vrsti volontiranja.

U aktivnosti su se uključiti i stanovnici okolnih zgrada koji su sve vreme kampa pomagali volonterima i učestvovali u odlučivanju o pitanjima načina uređenja lokacije.

Finansijska podrška: Fondacija Novi Sad 2021
Iznos sredstva:

“CSOnnect institucionalni grant 2018”
Vreme realizacije: 1. mart – 31. decembar 2018. godine (projekat je u toku)

Organizacija-nosilac projekta: „Inženjeri zaštite životne sredine“ Novi Sad
Organizacije-partneri: Ekološki pokret „Moravski orašak“ Trstenik, Eko klub „Zeleni putokazi“ Raška, „Zeleni krug“ Novi Sad, Ekološki pokret „Bela breza“ Kruševac, Odred izviđača „Zavičaj 1093“ Vranje, Centar za održivu budućnost „Zelena zona“ Knjaževac, „Porečje“ Vučje, „Zeleni krug” Niš

Druga godina institucionalne podrške biće usmerene na razvijanje dugoročnih partnerstava koja su razvijena i dovoljno jaka da nastave da žive i unapređuju se i nakon završetka institucionalne prodrške, kao i da dovoljno razvijemo kapacitete članica, kako bi mogle aktivnije da podržavaju razvoj i širenje ZLS.
Planirane su sledeće aktivnosti: Konferencija o upravljanju otpadom i učešću OCD u pregovaračkom poglavlju 27 u ovoj oblasti, Priručnik o upravljanju otpadom, Kampanja za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom po EU standardima u Srbiji, 3 sastanka partnerskih organizacija – u Nišu, Kruševcu i Novom Sadu, 9 lokalnih akcija, kao i
Trening “Upravljanje otpadom u Srbiji po EU standardima”.

Finansijska podrška: Regionalni centar za životnu sredinu – REC
Iznos sredstava: 4.861.264,35 dinara

“Pare nisu problem, para ima! – Gde se troši “ekološki dinar” u Novom Sadu”
Vreme realizacije: novembar 2017. godine – januar 2018. godine

Projekat je podrazumevao sistematizaciju i vizuelni prikaz na namenski kreiranom sajtu (nsekodinar.rs) načina prikupljanja i potrošnje novca koji se od građana i građanki Novog Sada prikuplja na ime posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Slikovni prikazi prihoda i rashoda, odnosno izvora iz kojih se prikupljaju sredstva u Budžetski fond za zaštitu životne sredine, kao i programi/poslovi koji se ovim sredstvima finasiraju, na efektniji način utiču na podizanje svesti građana o trošenju javnih sredstava.

U okviru projekta je održana i konferencija za medije na kojoj je novinarima/kama predstavljen sajt i rezultati projekta.

Takođe, pokrenuta je i peticija kojom se od nadležnih u Gradu Novom Sadu zahteva uključivanje javnosti u izradu Programa korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada obaveznim uvođnjem javne rasrave.

Finansijska podrška: Program ujedinjenin nacija za razvoj (UNDP)
Iznos sredstva: 392.432,42 dinara

2017.

“Hajmo na OPENS piknik!”
Vreme realizacije: novembar – decembar 2017. godine

Projekat se bavio promovisanjem parkova i zdravih stilova života za učenike i učenice srednjih škola na teritoriji Grada Novog Sada.

Mladi uzrasta od 15 do 19 godina pozvani su da uzmu aktivno učešće u aktivnostima putem društvenih mreža i od strane profesora Medicinske škole „7. april“ kojima je upućeno obaveštenje o planiranim aktivnostima. Aktivnosti na otvorenom su sprovedene u parku u ulici Vojvode Knićanina, kod Medicinske škole „7. april“ 18., 20., 21. i 22. decembra, u dva termina: u jutarnjoj smeni od 10 do 11 časova i u poslepodnevnoj smeni od 15 do 16 časova.

Učenici i učenice su imali priliku da izaberu neku od kratkih vežbi, nakon čega su bili nagrađivani. Za urađene čučnjeva nagrada je bilo vođe. U drugom delu zadatka kao izazov je zadata vežba balansa, tzv vaga. Oni koji su uspeli da urade vage nagrada bio čaj. U aktivnostima je učestvovalo 303 učenika i učenice.

U okviru projekta izrađena je onlajn brošura koja sadrži informacije o parkovima u Novom Sadu i mogućim aktivnostima koje se u njima mogu sprovoditi, sa kratkim receptima za jednostavnu pripremu zdravih obroka.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstava: 500.000,00 dinara

“Lokalni razvoj otporan na klimatske promene – organizovanje regionalne radionice u Novom Sadu”
Vreme realizacije: septembar – oktobar 2017. godine

U okviru projekta Ministarstva zaštite životne sredine i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pod nazivom “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” pružilo je tehničku podršku u organizaciji regionalne radionice u Novom Sadu.

Dvodnevna radionica realizovana je u prostorijama Privredne komore Vojvodine 10. i 11. oktobra. Prvi dan bio je posvećen “Upravljanju podacima od značaja za borbu protiv klimatskih promena”, a drugi dan “Inovativnim idejama z smanjenje emicije GHG na lokalnom nivou”.

Na radionici su učestvovali predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, javnih i javno-komunalnih preduzeća, predstavnici i predstavnice poslovnog i civilnog sektora i visokoškolskih ustanova.

Finansijska podrška: Program ujedinjenin nacija za razvoj (UNDP)
Iznos sredstava: 564.198,65 dinara

Institucionalni grant u okviru “Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect”
Vreme realizacije: oktobar 2016. godine – oktobar 2017. godine

Organizacija-nosilac projekta: “Inženjeri zaštite životne sredine” Novi Sad
Organizacije-partneri: Ekološki pokret “Moravski orašak” Trstenik, Eko klub “Zeleni putokazi” Raška, “Zeleni krug” Novi Sad, Ekološki pokret “Bela breza” Kruševac, Odred izviđača “Zavičaj 1093” Vranje, Centar za održivu budućnost “Zelena zona” Knjaževac, “Porečje” Vučje, “Zrenjaninska omladinska organizacija – ZORO“ Zrenjanin, Omladinski komunikacioni centar “Kg Youth Sector“ Kragujevac, “Plus” Beograd i “Irig moj grad” Irig.

Sveobuhvatni cilj realizacije institucionalnog granta bio je ojačati kapacitete i stabilizovati rad “Inženjera zaštite životne sredine”, razviti kapacitete i podržati aktivnosti članica Saveza ekoloških organizacija “Zelena lista Srbije” i partnerskih organizacija, zarad što efikasnijeg uključivanja u praćenje predpristupnih pregovora i implementaciju novih zakonskih okvira u oblastima upravljanja otpadom, kvaliteta voda i klimatskih promena.

U okviru projekta uspešno su realizovana dva treninga na temu organizacionog razvoja i prikupljanja sredstava, jedanaest lokalnih akcija, tri susreta organizacija-partnera, konferencija o problemu upravaljanja otpadom, izrađen je strateški plan Saveza “Zelena lista Srbije”, strateški plan udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine”, redizajnirana dva sajta, povećana vidljivost svih organizacija-partnera na društvenim mrežama i drugo.

Finansijska podrška: Regionalni centar za životnu sredinu – REC
Iznos sredstava: 3.766.646,03 dinara

2016.

“Mladi i klimatske promene “
Vreme realizacije: septembar – decembar 2016. godine.

Projekat je imao za cilj povećanje kompetenci i aktivnije uključivanje mladih u društvene procese o klimatskim promenama kroz razvoj i implementacija programa neformalnog obrazovanja i povezivanje sa svetskim mrežama i programima u ovoj oblasti.

Aktivnosti na projektu bile su atraktivne za mlade i realizovane na način da im budu interesantne i motivišuće. U okviru projekta održan je trening za mlade lidere u adaptaciji na klimatske promene, realizovana lokalna akcija – javna rasprava o klimatskim promenama i uticaju svetskih i evropskih trendova u ovoj oblasti na Srbiju, medijska i on line kampanja o značaju klimatskih promena i izrađeni su promotivni materijali (baneri, bedževi, like metri, platnene kesice, promo majce)

Primarna ciljna grupa su bili mladi iz Novog Sada od 15 – 30 godina. Kako bi mlade što više zainteresovali za ovu temu u projekat smo uključili i mlade iz Slovenije koji su bili takođe učesnici na treningu za mlade lidere u adaptaciji na klimatske promene. I sa kojima će se nastaviti saradnja i nakon završetka ovog projekta.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstava: 350.000,00 dinara