19. 9. 2023.

Jesenja akcija zamene starog papira za sadnice!

Jesenja akcija zamene starog papira za sadnice! U želji da podstakne građane i građanke na reciklažu starog papira, udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ će i ove jeseni organizovati akcije zamene starog papira za sadnice cveća ili drveća. Akcija će se sprovesti u okviru Jesenjih cvetnih pijaca koje tradicionalno organizuje Pokret gorana Novog Sada na platou […]

Prvi sastanak Stručnog tima za sanaciju štete od nevremena

Prvi sastanak Stručnog tim za saniranje oštećenih javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada nastalih kao posledica oluja praćenih jakom kišom i atmosferskim pražnjenjem koje su počele 19. jula 2023. godine i zahvatile teritoriju Grada Novog Sada, održan je 19. septembra 2023. godine sa ciljem da se sagledaju razmere oštećena koje su nastala tokom nevremena. […]

16. 9. 2023.

Završena poseta Sajmu zaštite životne sredine u Birmingemu

Zahvaljujući saradnji i podršci Privredne komore Vojvodine i Saveta za cirkularnu ekonomiju predstavnik Inženjera zaštite životne sredine imao je priliku da učestvuje na upravo završenom sajmu usluga i tehnologija posvećenih zaštiti životne sredine www.ess-expo.co.uk koji je održan 13/14. septembra 2023. godine u Birmingemu, Engleska.   Pored velikog broja stručnih panela na kojima su se mogla […]

Water fest
Eko dinar
E projekti Hakaton

Projekti

2023.

„Mladi u zaštiti životne sredine“

Vreme realizacije januar 2023 – decembar 2023

Opširnije

Projekat „Mladi u zaštiti životne sredine“ ima za cilj da kroz različite aktivnosti pruži mladima u Gradu Novom Sadu informacije i nova znanja o ostvarivanju prava na zdravu životnu sredine, i navikama koje možemo da usvojimo kako bismo doprineli njenom očuvanju.

Projekat sve zainteresovane direktno motiviše da lično učine nešto u promeni svojih navika – da izdvoje određenu količinu starog papira koji neće odložiti u komunalni otpad i da ga zamene za sadnice kojima će oplemeniti svoje okruženje, ali i da nauče kako da ostvare svoje pravo na zdravu životnu sredinu.

Osnovni cilj projekta jeste jačanje svesti mladih u Gradu Novom Sadu o značaju očuvanja životne sredine, problemu otpada i njegovim negativnim posledicama po životnu sredinu.

Takođe, projekat želi da istakne važnosti smanjenja produkcije otpada, pravilnog postupanju sa otpadom i reciklaže, kao jednog od načina ponovne upotrebe materijala koji je već upotrebljen i završio bi u otpadu.

Kroz planirane projektne aktivnosti, mladi novosađani i novosađanke imaće priliku da učešćem na tri radionice steknu nova znanja o pravu na zdravu životnu sredinu i organizovanju ekoloških akcija. Takođe, moći će i praktično da primene ono što su naučili – učešćem u akcijama odvajanja otpadnog papira koji će biti poslat na reciklažu umesto da završi na deponiji a koji će se prikupljati.

Finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta pružio je OPENS.

2022.

„Dunavska ala“

 

Vreme realizacije septembar 2021 – decembar 2022
Link prema stranici projekta „Dunavska ala“

Opširnije

Projekat „Dunavska ala“ je zasnovan na delovanju polja mira, umetnosti i zaštite životne sredine. Projekat ima za cilj da ukaže na značaj na očuvanje Dunava i direktno doprinese unapređenju stanja priobalja Dunava kod Novog Sada, organizovanjem akcija njegovog čišćenja i postavljanja umetničkih instalacija duž keja na levoj obali Dunava.

Projekat će za osnovu imati međunarodni volonterski kamp, koji će biti organizovan u Novom Sadu od 17. - 31.07.2022. godine i predstavljaće glavnu projektnu aktivnost. Na kampu će učestvovati 13 mladih i dva kamp lidera iz najmanje 6 zemalja, zajedno sa osobama angažovanim na realizaciji projekta.

Primenjene umetničke instalacije će biti izrađene od recikliranog materijala. Ove izgrađene instalacije će služiti kao posude za odlaganje otpada i biće privremeno postavljene na najvećoj gradskoj plaži u Novom Sadu, odnosno na Štrandu, a trajno postavljene u Kreativnom distriktu u Novom Sadu. Na ovaj način će se obezbediti njihovo očuvanje i dalja primena.

U planu je da se postavi 10 kanti, gde bi jedna kanta predstavljala jednu od zemalja koja čini Dunavski sliv (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina). Sve instalacije će biti vidno obeležene i, ukoliko bude izvodljivo, svaka instalacije će imati neko obeležje zemlje koju predstavlja.

Lokalna zajednica će biti putem društvenih mreža i medija pozvane da se priključe akcijama čišćenja i uređenja priobalja Dunava kao i izradi i postavljanju instalacije.

Za nove informacije o samom projektu, možete pratiti na našim društvenim mrežama na Facebook-u i Instagram-u, kao i na našem sajtu https://www.activity4sustainability.org/.

Finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta je pružila Fondacija 2021.

 

2021.

"Opštine sa nula otpada"

 

Vreme realizacije mart 2021 - mart 2023

Opširnije

Projekat “Opštine sa nula otpada“ je projekat finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Projekat realizuju Inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada u saradnji sa Centrom za energiju, resurse i okolinu iz Sarajeva. Ideja projekta je da se uvede novi koncept održivog sektora upravljanja otpadom, u kojem bi se otpad posmatrao kao resurs, da se uvedu EU standardi, politika i prakse za efikasnije korišćenje resursa u sektoru upravljanja otpadom, da se postave temelji za razvoj zelenog preduzetništva i cirkularne ekonomije, gde bi otpad dobio novu vrednost i da se uspostave čvrsti odnosi između opštinskih uprava i komunalnih preduzeća za buduće velike promene u sektoru upravljanja otpadom, što bi konačno doprinelo jedankom pristupu usluga za sve građane.

Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU), Republike Srbije.

Kroz primenu zajedničkih akcija zasnovanih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat nastoji da ojača društveno – ekonomski razvoj u prekograničnom području između Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz primer 6 pilot opština – 3 u Republici Srbiji i 3 u Bosni i Hercegovini.

Za nove informacije, pratite sajt od projekta OVDE.

 

2020.

„EuroChangeMakers“

 

 

Vreme realizacije mart 2021- avgust 2022

Opširnije

Kako bi odgovorili na velike promene koje se dešavaju u društvu u periodu od početka pandemije virusa COVID19, a tiče se prava građana i demokratskog učešća u procesima odlučivanja udruženje GEYC iz Rumunije prihvatilo je izazov kroz projekat stvaranja mreže mladih koji će zajedničkim snagama tražiti način da savladaju novonastale probleme.

U okviru poziva za projekte civilnog društva (Civil Society Projects 2020, EACEA/52/2019) udruženje GEYC će u saradnji sa 19 partnera iz 18 Evropskih država uključiti preko 300 učesnika u nacionalnim hakatonima koji će se organizovati u svim državama učesnicama.

Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine je jedan od partnera na projektu i biće organizator Nacionalnog hakatona, nakon koga će biti odabrani mladi učesnici(European Change Makers, ECM) koji će biti predstavnici na Evropskom hakatonu u Bukureštu 2022. godine.


 

"Turn on the brain and do circular!"

Vreme realizacije: maj 2021. godine – novembar 2021. godine

Opširnije

“Turn on the brain and do circular!” je međunarodna omladinska razmena koju organizuje udruženje Inženjeri zaštite životne sredine, koja će okupiti 30 mladih u selu Jazak od 24.07.2021. do 01.08.2021. godine.Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine će projekat realizovati uz pomoć partnera iz 4 države: Asociatia GEYC Rumunija, VCS Skopje Severna Makedonija, EUTOPIA Hrvatska, Mladinska zveza brez izgovora Slovenija.

Ovaj projekat ima za cilj skretanje pažnje mladih na sve veći problem zagađenja životne sredine otpadom koji ljudi svojim aktivnostima generišu, a na taj način degradiramo kvalitet zemlje, vazduha, vode i ljudskog zdravlja, direktno i indirektno, ali i predstavljanje alternative u vidu cirkularne ekonomije. Pored znanja o cirkularnoj ekonomiji učesnici će imati priliku da steknu bitne veštine kao što su unapređivanje govora Engleskog jezika, rad u interkulturalnom okruženju, povećaju svoje samopouzdanje prilikom javnog govora, jasno iznose svoj stav, upoznaju se sa mogućnostima koje donosi program Erazmus+.

Finansijska podrška:

Kofinansirano od strane Erasmus+ programa Evropske Unije

 


"Active youth for healthier future"

Vreme realizacije: septembar 2020. godine – novembar 2021. godine

Opširnije

Projekat “Aktivna omladina za zdraviju budućnost“ je međunarodna omladinska razmena koja ima za cilj da mlade uputi u problem klimatskih promena, načine na koje ljudski faktor utiče na ove promene ali i da razvije želju učesnika i podstakne ih da postanu aktivni građani u svojim lokalnim sredinama učestvujući u akcijama koje promovišu održivi razvoj, organizuju svoje lokalne kampanje kojima će uticati na donosioce odluka da polje svog delovanja usmere tako da današnje aktivnosti ne ugrožavaju budućnost mladih.

Glavna aktivnost projekta je omladinska razmena u trajanju od 9 koja će se implementirati od 10.07.2021. do 18.07.2021. godine, gde će se mladi iz 5 država u okruženju okupiti u selu Jazak i zajedno raditi na pronalaženju načina da svako da doprinos u smanjenju svog negativnog uticaja na klimatske promene. Kao rezultat omladinske razmene će izaći onlajn kampanja koju će učesnici podeliti sa svojim vršnjacima i na taj način širiti ideje projekta. Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine ovaj projekat ostvaruje uz pomoć partnera iz država učesnica projekta: CAZAS Crna Gora, CEREBRA Bosna i Hercegovina, GEYC Rumunija, VCS Skopje Severna Makedonija.

Finansijska podrška:

Kofinansirano od strane Erasmus+ programa Evropske Unije


"Zeleni inkubator"

Vreme realizacije: 1. januar 2020. - 31. decembar 2022.

Opširnije
Projekat „Zeleni inkubator“ relizuje Beogradska otvorena škola, a u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i udruženjem “Inženjeri zaštite životne sredine”. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije. 

Opšti cilj projekta je razvijanje kompetentnog civilnog društva koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU. 

Specifični cilj je jačanje kapaciteta i povećanje učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.

Glavne aktivnosti:

 • Osmišljavanje i sprovođenje treninga za podizanje organizacionih i tematskih kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za sprovođenje odabranih projekata organizacija civilnog društva;
 • Finansijska podrška za realizaciju ideja i inicijativa lokalnih neformalnih grupa;
 • Uspostavljanje resurs centra u okviru Koalicije 27 za odabrane organizacije;
 • Razvijanje metodologije praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou;
 • Izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27;
 • Objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva;
 • Organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite  zainteresovane strane;
 • Istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Očekivani rezultati: 

 • Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice;
 • Angažovanje građana i učešće više zainteresovanih strana u ekološkim pitanjima i mogućnostima u najmanje 40 lokalnih zajednica;
 • Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Uspostavljen međusektorski dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o  mogućnostima za saradnju i zajedničko rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i lokalnom razvoju;
 • Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.

Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sufinansiraju Fondacija Fridrih Ebert i Fond braće Rokfeler.


 

2018.

"Erasmus + otvara vrata" 

                                                                                           
Vreme realizacije: mart 2018. godine- decembar 2020. godine

 

Opširnije
Projekat “Earsmus + otvara vrata“ je trogodišnji program aktivnosti koji ima za cilj uspostavljanje struktuiranog dijaloga, umrežavanje i sinergijsko delovanje na unapređenju položaja i prilika za mlade, između omladinskih organizacija i organizacija za mlade sa Balkana i predstavnika donosioca odluka iz Evropske unije koji direktno utiču na razvoj i budućnost programa Erasmus +, sa posebnim akcentom koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, tzv. “Balkanski prozor”.

Okosnicu aktivnosti činiće uspostavljanje mreže omaldinskih organizacija i organizacije za mlade koje žele da daju svoj doprinos dijalogu i kreiranju budućnosti programa Erasmus + na Balkanu. U naredne tri godine biće održana konferencija sa koje će se uputiti preporuke i sugestije za unapređenje aktivnosti Erasmus + programa.  Projekat je usmeren i na promociju rada sa mladima i na prenos znanja među akterima.

                              Finansijska podrška:
Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“ 
Iznos sredstava: 2.500.000,00 dinara (za 2018. godinu)


“Mladi u zaštiti životne sredine”


Vreme realizacije: 1. avgust – 30. novembar 2018. godine

Opširnije
U okviru projekta „Mladi u zaštiti životne sredine“ pripremljen je promo materijal i infografici na kojima je na mladima interesantan i razumljiv način, prikazano finansiranje zaštite životne sredine u Novom Sadu, odnosno način prikupljanja i raspodele sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Posebna pažnja posvećena je slikovnom prikazivanju procesa donošenja odluka i gradskih akata koji su teže shvatljivi osobama koje nisu iz pravne ili ekonomske struke (Budžet grada, Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i drugo).

Smatramo da smo ovim značajno doprineli tome da građani i građanke, u okviru našeg projekta mladi,  shvate način na koji se donose dokumenti grada Novog Sada u obasti finansiranja zaštite životne sredine, što je prvi korak da bi mogli da o ovoj temi daju svoje mišljenje i aktivno se uključe u pomenute procese.

Dana 22. novembra, u prostorijama OK omladinskog kluba, realizovan je javni događaj – razgovor sa mladima „Finansiranje zaštite životne sredine u Novom Sadu“. Predstavljeni su pripremljeni materijali i diskutovano o temama projekta. Tokom projekta realizovana je kampanja na društvenoj mreži Fejsbuku i uspostavljena saradnja sa medijima koji su ispratili celokupan projekat i informisali širu javnost o njemu.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstva: 230.000,00 dinara


 

“Odgovorno upravljanje otpadom"


Vreme realizacije: jul - novembar 2018. godine

Opširnije
Opšti cilj projekta bio je informisanje i senzibilisanje građana i građanki Republike Srbije da prate i aktivno učestvuju u unapređenju stanja u oblasti upravljanja otpadom na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Prva realizovana aktivnost bila je kampanja, u okviru koje su izrađena dva promo priloga u saradnji sa Jovanom Memedovićem, koja su imala za cilj da ukažu na značaj odgovornog upravljanja otradom. Prvi prilog bio je o cirkularnoj ekonomiji a drugi o deponijama. Prilozi su distribuirani putem društvenih mreža. Za potrebe kampanje dizajniran je i izrađen prigodan promotivni materijal koji ukazuju na oblasti koje su značajne za odgovorno upravljanje otpadom.

Druga aktivnost bio je Trening namenjen jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i medija za aktivno učestvovanje u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Organizovan je od 13. do 16. novembra na Fruškoj gori u Centru za privredno-tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlju. Učešće je uzelo 15 predstavnika/ca organizacija civilnog društva, medija i lokalnih samouprava koji su upoznati sa sistemom upravljanja otpadom i javno će zagovarati značajnije učešće građana/ki u procesima donošenja odluka

Od 23. do 27. oktobra, u Novom Sadu, u okviru manifestacije „Novosadska jesen“, sprovedena je javna akcija „Zamena starog papira za sadnice“, u cilju podizanja svesti građana i građanki o značaju reciklaže i odgovornog upravljanja otpadom. Svi koji su želeli da se uključe u akciju imali su prilike da na štandu udruženja 10 kilograma papira zamene za sadnicu cveća, a 60 kilograma za sadnicu drveća. Ukupno je prikupljeno 4 tone i 40 kilograma papira za reciklažu.

Poslednja projektna aktivnost bila je učešće u realizaciji prvog šabačkog hakatona pod nazivom „Klimaton“ – takmičenja timova u rešavanju problema upravljanja otpadom. Susret je održan 26. i 27. oktobra u Šapcu, kao deo inicijative „Klimate KIK“ – globalnog pokreta posvećenog rešavanju različitih klimatskih problema sa kojima se suočavaju gradovi učesnici.

Finansijska podrška: Ministarstvo zaštite životne sredine
Iznos sredstva: 900.000,00 dinara


 

"Water Fest 2018"


Vreme realizacije: jul 2018. godine

Opširnije
Četvrti po redu „Water Fest“ održan je od 4 do 7. jula 2018. godine, u Kulturnom centru Novog Sada i Letnjem bioskopu Kulturnog centra Novog Sada. Festival je imao za cilj da informiše, edukuje i promoviše zaštitu i očuvanje vodnih resursa, turističkih potencijala vezanih za vodu i predstavi mogućnosti njihovog održivog korišćenja.

Festival je započeo tribinom „Kakvu vodu pijemo?“ na kome su eminentni stručnjaci i poznavaoci odgovorili na ovo životno važno pitanje. Muzički deo održao se u Letnjem bioskopu Kulturnog centra Novog Sada, gde su nastupali naši poznati bendovi i izvođači. Bend iz Zrenjanina doneo je kao primer vodu koja se već decenijama nalazi u cevima i sa kojom se stanovnici ovog grada snabdevaju i snalaze.

Festival je ove godine posetilo između 2.000 i 3.000 posetilaca, jer je usled vremenskih nepogoda treći dan festivala bio otkazan.

Su-organizatori festivala bili su Kulturni centar Novog Sada, udruženje Ritam zdravlja i udruženje Odrasti zdravo. Medijski sponzori Radio televizija Vojvodine, Jugović radio, Časopis Eko list, Canon M i marketinška agencija Maxima & co, a partnerski su ga podržali i Zelena lista Srbije, Udruženje zanatlija Novog Sada, Najevropljanin. Petroland, OPENS 2019, FIMEK, Pravni Fakultet za privredu i pravosuđe, JP SPENS…

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine
Iznos sredstva: 390.000,00 dinara


 

"Dobar za život"


Vreme realizacije: maj - decembar 2018. godine

Opširnije
U okviru Muđunarodne mobe udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ organizovalo je međunarodni volonterski kamp „Dobar za život“, u periodu od 17. do 29. septembra na Podbari u Novom Sadu. Učestvovalo je 14 mladih iz Francuske, Španije, Turske, Slovačke, Bugarske, Japana, Nemačke i Srbije. Aktivnosti kampa sprovodene su u parku, pored objekta koji je nekada predstavljao fabriku za bojenje svile, najstariju fabriku u Novom Sadu, a koji je dobio novu namenu i postao kulturna stanica.

Volonteri i i volonterke su uz veliku pomoć i u saradnji sa Gradskom upravom za građevinskog zemljište i investicije i JKP „Lisje“ uredili ovu zelenu površinu kako bi ona zadovoljila potrebe stanovnika ovog dela grada i obezbedila im prostor za odmor. Postavili su staze i klupe, uredili postojeće dečije igralište, a zidovi objekata koji se u njemu nalaze ukrašeni su veselim bojama i crtežima. Kako je većini volontera i volonterki ovo bio prvi međunarodni volonterski kamp, mladi su stekli značajna iskustva u ovakvoj vrsti volontiranja.

U aktivnosti su se uključiti i stanovnici okolnih zgrada koji su sve vreme kampa pomagali volonterima i učestvovali u odlučivanju o pitanjima načina uređenja lokacije.

Finansijska podrška: Fondacija Novi Sad 2021
Iznos sredstva:


 

"CSOnnect institucionalni grant 2018"


Vreme realizacije: 1. mart – 31. decembar 2018. godine

Opširnije
Organizacija-nosilac projekta: „Inženjeri zaštite životne sredine“ Novi Sad
Organizacije-partneri: Ekološki pokret „Moravski orašak“ Trstenik, Eko klub „Zeleni putokazi“ Raška, „Zeleni krug“ Novi Sad, Ekološki pokret „Bela breza“ Kruševac, Odred izviđača „Zavičaj 1093“ Vranje, Centar za održivu budućnost „Zelena zona“ Knjaževac, „Porečje“ Vučje, „Zeleni krug“ Niš

Druga godina institucionalne podrške biće usmerene na razvijanje dugoročnih partnerstava koja su razvijena i dovoljno jaka da nastave da žive i unapređuju se i nakon završetka institucionalne prodrške, kao i da dovoljno razvijemo kapacitete članica, kako bi mogle aktivnije da podržavaju razvoj i širenje ZLS.
Planirane su sledeće aktivnosti: Konferencija o upravljanju otpadom i učešću OCD u pregovaračkom poglavlju 27 u ovoj oblasti, Priručnik o upravljanju otpadom, Kampanja za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom po EU standardima u Srbiji, 3 sastanka partnerskih organizacija – u Nišu, Kruševcu i Novom Sadu, 9 lokalnih akcija, kao i
Trening „Upravljanje otpadom u Srbiji po EU standardima“.

Finansijska podrška: Regionalni centar za životnu sredinu – REC
Iznos sredstava: 4.861.264,35 dinara


 

"Pare nisu problem, para ima! - Gde se troši "ekološki dinar" u Novom Sadu"


Vreme realizacije: novembar 2017. godine - januar 2018. godine

Opširnije
Projekat je podrazumevao sistematizaciju i vizuelni prikaz na namenski kreiranom sajtu (nsekodinar.rs) načine prikupljanja i potrošnje novca koji se od građana i građanki Novog Sada prikuplja na ime posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Slikovni prikazi prihoda i rashoda, odnosno izvora iz kojih se prikupljaju sredstva u Budžetski fond za zaštitu životne sredine, kao i programi/poslovi koji se ovim sredstvima finansiraju, na efektniji način utiču na podizanje svesti građana o trošenju javnih sredstava.

U okviru projekta je održana i konferencija za medije na kojoj je novinarima/kama predstavljen sajt i rezultati projekta.

Takođe, pokrenuta je i peticija kojom se od nadležnih u Gradu Novom Sadu zahteva uključivanje javnosti u izradu Programa korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada obaveznim uvođnjem javne rasprave.

Finansijska podrška: Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Iznos sredstva: 392.432,42 dinara


 

2017.

"Hajmo na OPENS piknik!"


Vreme realizacije: novembar - decembar 2017. godine

Opširnije
Projekat se bavio promovisanjem parkova i zdravih stilova života za učenike i učenice srednjih škola na teritoriji Grada Novog Sada.

Mladi uzrasta od 15 do 19 godina pozvani su da uzmu aktivno učešće u aktivnostima putem društvenih mreža i od strane profesora Medicinske škole „7. april“ kojima je upućeno obaveštenje o planiranim aktivnostima. Aktivnosti na otvorenom su sprovedene u parku u ulici Vojvode Knićanina, kod Medicinske škole „7. april“ 18., 20., 21. i 22. decembra, u dva termina: u jutarnjoj smeni od 10 do 11 časova i u poslepodnevnoj smeni od 15 do 16 časova.

Učenici i učenice su imali priliku da izaberu neku od kratkih vežbi, nakon čega su bili nagrađivani. Za urađene čučnjeve nagrada je bilo voće. U drugom delu zadatka kao izazov je zadata vežba balansa, tzv vaga. Oni koji su uspeli da urade vage nagrada je bio čaj. U aktivnostima je učestvovalo 303 učenika i učenice.

U okviru projekta izrađena je onlajn brošura koja sadrži informacije o parkovima u Novom Sadu i mogućim aktivnostima koje se u njima mogu sprovoditi, sa kratkim receptima za jednostavnu pripremu zdravih obroka.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstava: 500.000,00 dinara


 

"Lokalni razvoj otporan na klimatske promene - organizovanje regionalne radionice u Novom Sadu"

Vreme realizacije: septembar - oktobar 2017. godine

Opširnije
U okviru projekta Ministarstva zaštite životne sredine i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pod nazivom „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ pružilo je tehničku podršku u organizaciji regionalne radionice u Novom Sadu.

Dvodnevna radionica realizovana je u prostorijama Privredne komore Vojvodine 10. i 11. oktobra. Prvi dan bio je posvećen „Upravljanju podacima od značaja za borbu protiv klimatskih promena“, a drugi dan „Inovativnim idejama z smanjenje emicije GHG na lokalnom nivou“.

Na radionici su učestvovali predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, javnih i javno-komunalnih preduzeća, predstavnici i predstavnice poslovnog i civilnog sektora i visokoškolskih ustanova.

Finansijska podrška: Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Iznos sredstava: 564.198,65 dinara


 

Institucionalni grant u okviru "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine - CSOnnect"


Vreme realizacije: oktobar 2016. godine - oktobar 2017. godine

Opširnije
Organizacija-nosilac projekta: „Inženjeri zaštite životne sredine“ Novi Sad
Organizacije-partneri: Ekološki pokret „Moravski orašak“ Trstenik, Eko klub „Zeleni putokazi“ Raška, „Zeleni krug“ Novi Sad, Ekološki pokret „Bela breza“ Kruševac, Odred izviđača „Zavičaj 1093“ Vranje, Centar za održivu budućnost „Zelena zona“ Knjaževac, „Porečje“ Vučje, „Zrenjaninska omladinska organizacija – ZORO“ Zrenjanin, Omladinski komunikacioni centar „Kg Youth Sector“ Kragujevac, „Plus“ Beograd i „Irig moj grad“ Irig.

Sveobuhvatni cilj realizacije institucionalnog granta bio je ojačati kapacitete i stabilizovati rad „Inženjera zaštite životne sredine“, razviti kapacitete i podržati aktivnosti članica Saveza ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije“ i partnerskih organizacija, zarad što efikasnijeg uključivanja u praćenje predpristupnih pregovora i implementaciju novih zakonskih okvira u oblastima upravljanja otpadom, kvaliteta voda i klimatskih promena.

U okviru projekta uspešno su realizovana dva treninga na temu organizacionog razvoja i prikupljanja sredstava, jedanaest lokalnih akcija, tri susreta organizacija-partnera, konferencija o problemu upravaljanja otpadom, izrađen je strateški plan Saveza „Zelena lista Srbije“, strateški plan udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“, redizajnirana dva sajta, povećana vidljivost svih organizacija-partnera na društvenim mrežama i drugo.

Finansijska podrška: Regionalni centar za životnu sredinu – REC
Iznos sredstava: 3.766.646,03 dinara


 

2016.

"Mladi i klimatske promene "

Vreme realizacije: septembar - decembar 2016. godine.

Opširnije

Projekat je imao za cilj povećanje kompetenci i aktivnije uključivanje mladih u društvene procese o klimatskim promenama kroz razvoj i implementacija programa neformalnog obrazovanja i povezivanje sa svetskim mrežama i programima u ovoj oblasti.

Aktivnosti na projektu bile su atraktivne za mlade i realizovane na način da im budu interesantne i motivišuće. U okviru projekta održan je trening za mlade lidere u adaptaciji na klimatske promene, realizovana lokalna akcija – javna rasprava o klimatskim promenama i uticaju svetskih i evropskih trendova u ovoj oblasti na Srbiju, medijska i on line kampanja o značaju klimatskih promena i izrađeni su promotivni materijali (baneri, bedževi, like metri, platnene kesice, promo majce)

Primarna ciljna grupa su bili mladi iz Novog Sada od 15 – 30 godina. Kako bi mlade što više zainteresovali za ovu temu u projekat smo uključili i mlade iz Slovenije koji su bili takođe učesnici na treningu za mlade lidere u adaptaciji na klimatske promene. I sa kojima će se nastaviti saradnja i nakon završetka ovog projekta.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstava: 350.000,00 dinara


2011.

"Sprovođenje Lokalnog plana upravljanja otpadom je naš zajednički cilj

Vreme realizacije: 2009-2011. godina

Opširnije
Projekat „Sprovođenje Lokalnog plana upravljanja otpadom je naš zajednički cilj“ imao je za cilj da ojača kapacitete lokalnih samouprava u 11 opština južnobačkog upravnog okruga u periodu od 2009 – 2011. godine, kao i da pre usvajanja Lokalnih planova upravljanja otpadom sa njima upozna javnost.
 
Lokalni plan upravljanja otpadom za svaku od jedanaest opština Južnobačkog upravnog okruga nastao je zajedničkim radom i saradnjom između Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Međuopštinske radne grupe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Južnobačkog upravnog okruga, jedanaest opština Južnobačkog okruga, eksperata GIZ i Udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine”.

Celokupan proces izrade Lokalnih planova upravljanja otpadom u 11 opština Južnobačkog upravnog okruga sproveden je zahvaljujući podršci projekta “Jačanje lokalne samouprave” Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) i radu , preduzeća Vlade Savezne Republike Nemačke koje po njenom nalogu sprovodi projekte u raznim sektorima od opšteg društvenog značaja, u cilju ostvarivanja održivog razvoja.

Pored GIZ-a, podršku ovom procesu i radu Međuopštinske radne grupe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj dao je i Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj koji je u skladu sa svojim mogućnostima podržao promociju Lokalnih planova upravljanja otpadom u 11 opština Južnobačkog upravnog okruga.

Cilj publikacija koje su distribuirane tokom javnih rasprava bio je da svim zainteresovanima približi strateški dokument Lokalni plan upravljanja otpadom i na sažet način ih upozna sa osnovama i značajem ovog dokumenta. Svi oni koji žele da se u potpunosti upoznaju sa Lokalnim planom upravljanja otpadom pojedinačne opštine ili više saznaju o pojedinim temama, koje u ovoj brošuri nisu mogle da budu detaljno opisane, mogli su kontaktiraju predstavnike i predstavnice Međuopštinske radne grupe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u svojoj opštini ili predstavnike Udruženja „Inženjere zaštite životne sredine“.

Međuopštinska radna grupa za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Južnobačkog okruga oformljena je 2008. godine sa ciljem da se kroz međuopštinske projekte pomogne razmeni informacija među opštinama Južnobačkog okruga, pomogne razvoj ljudskih kapaciteta opština u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i da se konkretnim projektima doprinese razvoju svake opštine, ali i njihove međusobne saradnje.

U nastavku možete pogledati i preuzeti brošuru, kao i Lokalne planove upravljanja otpadom u PDF formatu klikom na željenu opštinu:

Brošura Sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom

LPUO Bačka Palanka

LPUO Bački Petrovac

LPUO Bečej

LPUO Beočin

LPUO Srbobran

LPUO Sremski Karlovci

LPUO Temerin

LPUO Titel

LPUO Vrbas

LPUO Žabalj