15. 11. 2018.

OK KLUB: “Finansiranje zaštite životne sredine u Novom Sadu”

Sa željom da informiše mlade o procesima donošenja odluka i osnaži ih da se uključe u razvoj javnih politika usmerenih na zaštitu životne sredine i održivi razvoj, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” organizuje razgovor na temu “Finansiranje zaštite životne sredine u Novom Sadu”. Učesnici i učesnice dobiće priliku da saznaju koje potrebe ima grad Novi […]

14. 11. 2018.

Na Andrevlju počeo trening “Odgovorno upravljanje otpadom”

Program je namenjen jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i medija za aktivno učestvovanje u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, “Inženjeri zaštite životne sredine” od 13. do 16. novembra na Fruškoj gori organizuju trening “Odgovorno upravljanje otpadom”. Šesnaest učesnika i učesnica iz cele […]

31. 10. 2018.

Četiri tone papira prikupljeno u akciji “Zamenite stari papir za sadnice”

Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ i ove godine uspešno je sprovelu akciju zamene starog papira za sadnice u cilju podizanja svesti sugrađana i sugrađanki o značaju reciklaže. Od 23. do 27. oktobra, u okviru manifestacije „Novosadska jesen“, svi koji su želeli da se uključe u akciju imali su prilike da na štandu udruženja 10 kilograma […]

Water fest
Eko dinar
E projekti

Projekti

2018.

“Erasmus + otvara vrata”                                                                                             
Vreme realizacije: mart 2018. godine- decembar 2020. godine

Projekat “Earsmus + otvara vrata” je trogodišnji program aktivnosti koji ima za cilj uspostavljanje struktuiranog dijaloga, umrežavanje i sinergijsko delovanje na unapređenju položaja i prilika za mlade, između omladinskih organizacija i organizacija za mlade sa Balkana i predstavnika donosioca odluka iz Evropske unije koji direktno utiču na razvoj i budućnost programa Erasmus +, sa posebnim akcentom koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, tzv. “Balkanski prozor”.

Okosnicu aktivnosti činiće uspostavljanje mreže omaldinskih organizacija i organizacije za mlade koje žele da daju svoj doprinos dijalogu i kreiranju budućnosti programa Erasmus + na Balkanu. U naredne tri godine biće održana konferencija sa koje će se uputiti preporuke i sugestije za unapređenje aktivnosti Erasmus + programa.  Projekat je usmeren i na promociju rada sa mladima i na prenos znanja među akterima.

                              Finansijska podrška:
Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS” 
Iznos sredstava: 2.500.000,00 dinara (za 2018. godinu)


“CSOnnect institucionalni grant 2018”

Vreme realizacije: 1. mart – 31. decembar 2018. godine (projekat u toku)

Organizacija-nosilac projekta: „Inženjeri zaštite životne sredine“ Novi Sad
Organizacije-partneri: Ekološki pokret „Moravski orašak“ Trstenik, Eko klub „Zeleni putokazi“ Raška, „Zeleni krug“ Novi Sad, Ekološki pokret „Bela breza“ Kruševac, Odred izviđača „Zavičaj 1093“ Vranje, Centar za održivu budućnost „Zelena zona“ Knjaževac, „Porečje“ Vučje, „Zeleni krug” Niš

Druga godina institucionalne podrške biće usmerene na razvijanje dugoročnih partnerstava koja su razvijena i dovoljno jaka da nastave da žive i unapređuju se i nakon završetka institucionalne prodrške, kao i da dovoljno razvijemo kapacitete članica, kako bi mogle aktivnije da podržavaju razvoj i širenje ZLS.
Planirane su sledeće aktivnosti: Konferencija o upravljanju otpadom i učešću OCD u pregovaračkom poglavlju 27 u ovoj oblasti, Priručnik o upravljanju otpadom, Kampanja za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom po EU standardima u Srbiji, 3 sastanka partnerskih organizacija – u Nišu, Kruševcu i Novom Sadu, 9 lokalnih akcija, kao i
Trening “Upravljanje otpadom u Srbiji po EU standardima”.

Finansijska podrška: Regionalni centar za životnu sredinu – REC
Iznos sredstava: 4.861.264,35 dinara


“Pare nisu problem, para ima! – Gde se troši “ekološki dinar” u Novom Sadu”

Vreme realizacije: novembar 2017. godine – januar 2018. godine

Projekat je podrazumevao sistematizaciju i vizuelni prikaz na namenski kreiranom sajtu (nsekodinar.rs) načina prikupljanja i potrošnje novca koji se od građana i građanki Novog Sada prikuplja na ime posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Slikovni prikazi prihoda i rashoda, odnosno izvora iz kojih se prikupljaju sredstva u Budžetski fond za zaštitu životne sredine, kao i programi/poslovi koji se ovim sredstvima finasiraju, na efektniji način utiču na podizanje svesti građana o trošenju javnih sredstava.

U okviru projekta je održana i konferencija za medije na kojoj je novinarima/kama predstavljen sajt i rezultati projekta.

Takođe, pokrenuta je i peticija kojom se od nadležnih u Gradu Novom Sadu zahteva uključivanje javnosti u izradu Programa korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada obaveznim uvođnjem javne rasrave.

Finansijska podrška: Program ujedinjenin nacija za razvoj (UNDP)
Iznos sredstva: 392.432,42 dinara

2017.

“Hajmo na OPENS piknik!”
Vreme realizacije: novembar – decembar 2017. godine

Projekat se bavio promovisanjem parkova i zdravih stilova života za učenike i učenice srednjih škola na teritoriji Grada Novog Sada.

Mladi uzrasta od 15 do 19 godina pozvani su da uzmu aktivno učešće u aktivnostima putem društvenih mreža i od strane profesora Medicinske škole „7. april“ kojima je upućeno obaveštenje o planiranim aktivnostima. Aktivnosti na otvorenom su sprovedene u parku u ulici Vojvode Knićanina, kod Medicinske škole „7. april“ 18., 20., 21. i 22. decembra, u dva termina: u jutarnjoj smeni od 10 do 11 časova i u poslepodnevnoj smeni od 15 do 16 časova.

Učenici i učenice su imali priliku da izaberu neku od kratkih vežbi, nakon čega su bili nagrađivani. Za urađene čučnjeva nagrada je bilo vođe. U drugom delu zadatka kao izazov je zadata vežba balansa, tzv vaga. Oni koji su uspeli da urade vage nagrada bio čaj. U aktivnostima je učestvovalo 303 učenika i učenice.

U okviru projekta izrađena je onlajn brošura koja sadrži informacije o parkovima u Novom Sadu i mogućim aktivnostima koje se u njima mogu sprovoditi, sa kratkim receptima za jednostavnu pripremu zdravih obroka.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstava: 500.000,00 dinara

“Lokalni razvoj otporan na klimatske promene – organizovanje regionalne radionice u Novom Sadu”
Vreme realizacije: septembar – oktobar 2017. godine

U okviru projekta Ministarstva zaštite životne sredine i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pod nazivom “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” pružilo je tehničku podršku u organizaciji regionalne radionice u Novom Sadu.

Dvodnevna radionica realizovana je u prostorijama Privredne komore Vojvodine 10. i 11. oktobra. Prvi dan bio je posvećen “Upravljanju podacima od značaja za borbu protiv klimatskih promena”, a drugi dan “Inovativnim idejama z smanjenje emicije GHG na lokalnom nivou”.

Na radionici su učestvovali predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, javnih i javno-komunalnih preduzeća, predstavnici i predstavnice poslovnog i civilnog sektora i visokoškolskih ustanova.

Finansijska podrška: Program ujedinjenin nacija za razvoj (UNDP)
Iznos sredstava: 564.198,65 dinara

Institucionalni grant u okviru “Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect”
Vreme realizacije: oktobar 2016. godine – oktobar 2017. godine

Organizacija-nosilac projekta: “Inženjeri zaštite životne sredine” Novi Sad
Organizacije-partneri: Ekološki pokret “Moravski orašak” Trstenik, Eko klub “Zeleni putokazi” Raška, “Zeleni krug” Novi Sad, Ekološki pokret “Bela breza” Kruševac, Odred izviđača “Zavičaj 1093” Vranje, Centar za održivu budućnost “Zelena zona” Knjaževac, “Porečje” Vučje, “Zrenjaninska omladinska organizacija – ZORO“ Zrenjanin, Omladinski komunikacioni centar “Kg Youth Sector“ Kragujevac, “Plus” Beograd i “Irig moj grad” Irig.

Sveobuhvatni cilj realizacije institucionalnog granta bio je ojačati kapacitete i stabilizovati rad “Inženjera zaštite životne sredine”, razviti kapacitete i podržati aktivnosti članica Saveza ekoloških organizacija “Zelena lista Srbije” i partnerskih organizacija, zarad što efikasnijeg uključivanja u praćenje predpristupnih pregovora i implementaciju novih zakonskih okvira u oblastima upravljanja otpadom, kvaliteta voda i klimatskih promena.

U okviru projekta uspešno su realizovana dva treninga na temu organizacionog razvoja i prikupljanja sredstava, jedanaest lokalnih akcija, tri susreta organizacija-partnera, konferencija o problemu upravaljanja otpadom, izrađen je strateški plan Saveza “Zelena lista Srbije”, strateški plan udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine”, redizajnirana dva sajta, povećana vidljivost svih organizacija-partnera na društvenim mrežama i drugo.

Finansijska podrška: Regionalni centar za životnu sredinu – REC
Iznos sredstava: 3.766.646,03 dinara

2016.

“Mladi i klimatske promene “
Vreme realizacije: septembar – decembar 2016. godine.

Projekat je imao za cilj povećanje kompetenci i aktivnije uključivanje mladih u društvene procese o klimatskim promenama kroz razvoj i implementacija programa neformalnog obrazovanja i povezivanje sa svetskim mrežama i programima u ovoj oblasti.

Aktivnosti na projektu bile su atraktivne za mlade i realizovane na način da im budu interesantne i motivišuće. U okviru projekta održan je trening za mlade lidere u adaptaciji na klimatske promene, realizovana lokalna akcija – javna rasprava o klimatskim promenama i uticaju svetskih i evropskih trendova u ovoj oblasti na Srbiju, medijska i on line kampanja o značaju klimatskih promena i izrađeni su promotivni materijali (baneri, bedževi, like metri, platnene kesice, promo majce)

Primarna ciljna grupa su bili mladi iz Novog Sada od 15 – 30 godina. Kako bi mlade što više zainteresovali za ovu temu u projekat smo uključili i mlade iz Slovenije koji su bili takođe učesnici na treningu za mlade lidere u adaptaciji na klimatske promene. I sa kojima će se nastaviti saradnja i nakon završetka ovog projekta.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstava: 350.000,00 dinara