Smernice za najbolje dostupne prakse i tehnologije za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou

Inženjeri zaštite životne sredine (EEG) iz Novog Sada (SRB) su zajedno sa Centrom za energiju, okolinu i resurse  (Cener 21) iz Sarajeva (BiH) radili na izradi dokumenta Smernice za najbolje dostupne prakse i tehnologije za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“ koji finansira Evropska unija u sklopu […]


Evropska unija podržala povezivanje interesnih strana u sektoru upravljanja otpadom u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

U okviru projekta Opštine sa nula otpada, finansiranog od strane Evropske unije kroz IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, 16. i 17. decembra 2021. godine održana je konferencija Brojimo do nula – Opštine sa nula otpada. Bila je to prva od dve planirane konferencije, koje za cilj imaju promociju […]


Sastanak sa predstavnicima Opštine Krupanj i JKP “1. Maj”

Predstavnici Inženjera zaštite životne sredine su 14.12.2021. godine posetili Opštinu Krupanj, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“. Na sastanku su se sastali sa predstavnicima Opštine Krupanj i JKP „1. Maj“, kako bi zajedno prošli kroz sve obaveze i odgovornosti Sporazuma o saradnji za obe strane. Na sastanku je dogovoreno da je za Opštinu Krupanj […]


Predstavljena studija o potencijalima grada Pančeva za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji

U maloj sali Gradske uprave Grada Pančeva, u sredu 8. decembra udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” organizovalo je prezentaciju rezultata istraživanja o mogućnostima koje Grad Pančevo ima za implementaciju cirkularnih poslovnih modela. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Zeleni inkubator”, a analizom je obuhvaćeno ukupno 40 lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Moderatorka razgovora Ana Svilar, […]


Sastanak sa predstavnicima Opštine Bajina Bašta i JKP “12. Septembar”

Predstavnici Inženjera zaštite životne sredine su 07.12.2021. godine posetili Opštinu Bajina Bašta, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“. Na sastanku su se sastali sa predstavnicima Opštine Bajina Bašta i JKP „12. Septembar“, kako bi zajedno prošli kroz sve obaveze i odgovornosti Sporazuma o saradnji za obe strane. Na sastanku je dogovoreno da je za […]