“Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji” – drugi deo

U okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji je usmeren i na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije i izradu preporuka za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima cirkularne ekonomije, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” izradilo je studije o polaznim osnovama za tranziciju ka cirkularnim ekonomskim modelima. Zahvaljujući podršci Evropske unije, […]


“Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji”

Polaznu studiju o osnovama za tranziciju ka cirkularnim poslovnim modelima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP) “Inženjeri zaštite životne sredine” izradili su u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji je usmeren na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, negovanje inicijativa lokalnih neformalnih grupa i istraživanje potencijala i izradu preporuka […]


“NS eko-dinar u službi građana”

Poseban račun na koji se prikupljaju sredstva sa namerom da se potroše isključivo za potrebe finansiranja različitih poslova i aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, Novi Sad je uveo 1995. godine. Izvori iz kojih se novac prikuplja, kao i lista potreba Grada koje se ovim sredstvima plaćaju, tokom dve i po decenije menjali […]


Rezultati istraživanja o preprekama koje u praksi sprečavanju prikupljanje farmaceutskog otpada od građana na teritoriji Grada Novog Sada

Na inicijativu Lokalnog obudsmana Grada Novog Sada i u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine udruženje Inženjeri zaštite životne sredine obavilo je istraživanje o problemima i preprekama za sakupljanje farmaceutskog otpada od građana Novog Sada. Jedanaest apotekarskih ustanova sa teritorije Grada Novog Sada učestvovalo je u intervjuima gde je utvrđeno da su građani svesni načina o […]


Ponovna upotreba

Kako bi se građanima i građankama skrenula pažnja na značaj odgovornog upravljanja otpadom, ukazalo na trenutno stanje u Republici Srbiji ali i dali predlozi za rešavanje problema vezanih za ovu temu pokrenuta je kampanja koja se sastojala od četiri promotivno-edukativna video priloga u saradnji sa novinarom i televizijskim voditeljem Jovanom Memedovićem. Četvrti promotivni video se […]