Rezultati istraživanja o preprekama koje u praksi sprečavanju prikupljanje farmaceutskog otpada od građana na teritoriji Grada Novog Sada

Na inicijativu Lokalnog obudsmana Grada Novog Sada i u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine udruženje Inženjeri zaštite životne sredine obavilo je istraživanje o problemima i preprekama za sakupljanje farmaceutskog otpada od građana Novog Sada. Jedanaest apotekarskih ustanova sa teritorije Grada Novog Sada učestvovalo je u intervjuima gde je utvrđeno da su građani svesni načina o […]


Ponovna upotreba

Kako bi se građanima i građankama skrenula pažnja na značaj odgovornog upravljanja otpadom, ukazalo na trenutno stanje u Republici Srbiji ali i dali predlozi za rešavanje problema vezanih za ovu temu pokrenuta je kampanja koja se sastojala od četiri promotivno-edukativna video priloga u saradnji sa novinarom i televizijskim voditeljem Jovanom Memedovićem. Četvrti promotivni video se […]


Reciklaža papira

Kako bi se građanima i građankama skrenula pažnja na značaj odgovornog upravljanja otpadom, ukazalo na trenutno stanje u Republici Srbiji ali i dali predlozi za rešavanje problema vezanih za ovu temu pokrenuta je kampanja koja se sastojala od četiri promotivno-edukativna video priloga u saradnji sa novinarom i televizijskim voditeljem Jovanom Memedovićem. U trećem promo video […]


Cirkularna ekonomija

Kako bi se građanima i građankama skrenula pažnja na značaj odgovornog upravljanja otpadom, ukazalo na trenutno stanje u Republici Srbiji ali i dali predlozi za rešavanje problema vezanih za ovu temu pokrenuta je kampanja koja se sastojala od četiri promotivno-edukativna video priloga u saradnji sa novinarom i televizijskim voditeljem Jovanom Memedovićem. Drugi promotivni video se […]


Deponije nekad i sad

Kako bi se građanima i građankama skrenula pažnja na značaj odgovornog upravljanja otpadom, ukazalo na trenutno stanje u Republici Srbiji ali i dali predlozi za rešavanje problema vezanih za ovu temu pokrenuta je kampanja koja se sastojala od četiri promotivno-edukativna video priloga u saradnji sa novinarom i televizijskim voditeljem Jovanom Memedovićem. Deponije nekad i sad […]