Integracija tematike upravljanja otpadom u postojeći nastavni plan i program – Priručnik za nastavnike srednjih škola

Priručnik je namenjen srednjim školama sa ciljem da pruži podršku u radu svim nastavnicima koji žele da u svoj rad uključe ekološke teme i koncept nula otpada. Priručnik je primarno izrađen sa ciljem da bude primenljiv i koristan nastavnicima u svakodnevnom procesu podučavanja u oblasti očuvanja životne sredine, koncepta nula otpada i mogućnosti ponovnog iskorišćenja […]


„Initial Foundations for the Transition to a Circular Economy – Overview of the analysis of 40 cities and municipalities in the Republic of Serbia“

The publication „Initial Foundations for The Transition to a Circular Economy – Overview of the analysis of 40 cities and municipalities in the Republic of Serbia“ is one of the final products of the „Green Incubator“ project, which, thanks to the support of the European Union, is jointly implemented by the Belgrade Open School, Young […]


“Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji – Pregled analize 40 gradova i opština u Republici Srbiji”

Jedan od finalnih produkata projekta „Zeleni inkubator“, koji zahvaljujući podršci Evropske unije, zajednički sprovode Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije i „Inženjeri zaštite životne sredine“ uz nesebičnu pomoć drugih članica Koalicije 27 i stručnih saradnika i saradnica, jeste i publikacija „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji – Pregled analize 40 gradova i opština u […]


Mere za uvođenje koncepta nula otpada u opštinama Bajina Bašta, Vladimirci i Krupanj uz prateće akcione planove

Činjenica je da je kompletan dvadeseti vek izgrađen na modelu linearne ekonomije, zasnovanoj na ekstrakciji, potrošnji, a zatim i odbacivanju proizvoda, bez iskorišćavanja njihovih preostalih vrednosti. Kako su se ekonomije zemalja EU i sveta razvijale, a samim time i količina proizvedenog otpada, postajalo je sve jasnije da ovaj model potrošnje i proizvodnje više nije prikladan […]


Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada na lokalnom nivou

Inženjeri zaštite životne sredine (EEG) iz Novog Sada (SRB) su zajedno sa Centrom za energiju, okolinu i resurse  (Cener 21) iz Sarajeva (BiH) radili na izradi dokumenta Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada na lokalnom nivou, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“ koji finansira Evropska unija u sklopu IPA programa […]