Rezultati istraživanja „Zadovoljstvo građana i građanki Novog Sada infrastrukturom i sistemom odnošenja otpada“

Nepravilno odlaganje otpada, osim ružne slike javnog prostora, predstavlja i potencijalni izvor brojnih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. U cilju prikupljanja informacija koje mogu pomoći u rešavanju ovog problema, od 15. maja do 15. oktobra 2021. godine „Inženjeri zaštite životne sredine“ su, za potrebe Lokalnog ombudsmana Grada Novog Sada, sproveli istraživanje „Zadovoljstvo […]


Projekat „Izgradnja međunarodnih mostova“

Projekat „Izgradnja međunarodnih mostova“ (eng. Building International Bridges) ima za cilj da izgradi kapacitete omladinskih organizacija, kako bi time doprineli boljem kohezivnom, tolerantnom i inkluzivnom društvu koje bi poštovalo ljudska prava. Drugim rečima, ovaj će projekat će pomoći mladima da postanu omladinski radnici, omladinski lideri koji bi bili sposobni da podižu svest i razvijaju stavove […]


„Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji“

Polaznu studiju o osnovama za tranziciju ka cirkularnim poslovnim modelima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP) „Inženjeri zaštite životne sredine“ izradili su u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji je usmeren na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, negovanje inicijativa lokalnih neformalnih grupa i istraživanje potencijala i izradu preporuka […]


„NS eko-dinar u službi građana“

Poseban račun na koji se prikupljaju sredstva sa namerom da se potroše isključivo za potrebe finansiranja različitih poslova i aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, Novi Sad je uveo 1995. godine. Izvori iz kojih se novac prikuplja, kao i lista potreba Grada koje se ovim sredstvima plaćaju, tokom dve i po decenije menjali […]


Rezultati istraživanja o preprekama koje u praksi sprečavanju prikupljanje farmaceutskog otpada od građana na teritoriji Grada Novog Sada

Na inicijativu Lokalnog obudsmana Grada Novog Sada i u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine udruženje Inženjeri zaštite životne sredine obavilo je istraživanje o problemima i preprekama za sakupljanje farmaceutskog otpada od građana Novog Sada. Jedanaest apotekarskih ustanova sa teritorije Grada Novog Sada učestvovalo je u intervjuima gde je utvrđeno da su građani svesni načina o […]