Erasmus+ opening the doors

The publication Erasmus+ opening the doors is a result of the conference that brought together representatives and of youth organizations and individual consultations held in the countries of the region. It formulates common recommendations for improving the support provided by the Erasmus + Youth Program to organizations in the Western Balkans


Erazmus+ otvara vrata- Preporuke organizacija za unapređenje omladinske komponente Erazmus+ programa za Zapadni Balkan

Publikacija Erasmus + otvara vrata  rezultat je konferencije koja je okupila predstavnike i predstavnice organizacija koje se bave omladinskim pitanjima i individualnih konsultacija održanih u zemljama regiona. U njoj su formulisane zajedničke preporuke za unapređenje podrške koju Erasmus+ programska komponenta za mlade pruža organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana.    


Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku

 “Izveštaj o (ne)napretku” je zajedno pripremilo jedanaest članica Koalicije 27: Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), Centar za unapređenje životne sredine, GM Optimist, Inženjeri zaštite životne sredine, Jedan stepen Srbija, Mladi istraživači Srbije i […]


“Hajmo na OPENS piknik!”

Brošura “Hajmo na OPENS piknik!” deo je istoimenog projekta koji ima za cilj da podigne svest mladih o važnosti zelenih prostora u Novom Sadu i da ih pozove da se aktivno uključe u javno zagovaranje očuvanja i proširenja zelenih prostora i uspostavljanje novih parkova u gradu. Publikacija sadrži informacije o benefitima koje pružaju zeleni prostori, […]


Voda – Izvor održivog razvoja

Publikacija “Voda – Izvor održivog razvoja” napravljena je u želji da mladim osnovcima približi teme održivog razvoja, zaštite voda i zaštićenih područja. Publikacija se koristila kao materijal za pripremu kviza koji je organizovan u Parku prirode “Jegrička”, u partnerstvu sa JVP “Vode Vojvodine” i u saradnji sa školama iz Vrbasa, Žablja, Temerina i Novog Sada. […]