Mere za uvođenje koncepta nula otpada u opštinama Bajina Bašta, Vladimirci i Krupanj uz prateće akcione planove

Činjenica je da je kompletan dvadeseti vek izgrađen na modelu linearne ekonomije, zasnovanoj na ekstrakciji, potrošnji, a zatim i odbacivanju proizvoda, bez iskorišćavanja njihovih preostalih vrednosti. Kako su se ekonomije zemalja EU i sveta razvijale, a samim time i količina proizvedenog otpada, postajalo je sve jasnije da ovaj model potrošnje i proizvodnje više nije prikladan […]


Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada na lokalnom nivou

Inženjeri zaštite životne sredine (EEG) iz Novog Sada (SRB) su zajedno sa Centrom za energiju, okolinu i resurse  (Cener 21) iz Sarajeva (BiH) radili na izradi dokumenta Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada na lokalnom nivou, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“ koji finansira Evropska unija u sklopu IPA programa […]


Smernice za najbolje dostupne prakse i tehnologije za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou

Inženjeri zaštite životne sredine (EEG) iz Novog Sada (SRB) su zajedno sa Centrom za energiju, okolinu i resurse  (Cener 21) iz Sarajeva (BiH) radili na izradi dokumenta Smernice za najbolje dostupne prakse i tehnologije za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“ koji finansira Evropska unija u sklopu IPA […]


“Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji” – drugi deo

U okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji je usmeren i na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije i izradu preporuka za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima cirkularne ekonomije, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” izradilo je studije o polaznim osnovama za tranziciju ka cirkularnim ekonomskim modelima. Zahvaljujući podršci Evropske unije, […]


Rezultati istraživanja „Zadovoljstvo građana i građanki Novog Sada infrastrukturom i sistemom odnošenja otpada“

Nepravilno odlaganje otpada, osim ružne slike javnog prostora, predstavlja i potencijalni izvor brojnih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. U cilju prikupljanja informacija koje mogu pomoći u rešavanju ovog problema, od 15. maja do 15. oktobra 2021. godine „Inženjeri zaštite životne sredine“ su, za potrebe Lokalnog ombudsmana Grada Novog Sada, sproveli istraživanje „Zadovoljstvo […]