Poglavlje 27 u Srbiji: Napredak u magli- Izveštaj iz senke Koalicije 27

Izveštaj Koalicije 27 pod nazivom „Poglavlje 27 u Srbiji: Napredak u magli” je sedmi godišnji izveštaj koji detaljno obrađuje važne događaje iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena. Izveštaj obuhvata period od marta 2019. do februara 2020. godine i prati objavu godišnjeg izveštaja Evropske komisije. Ceo izveštaj možete preuzeti na sledećem LINKU.


Erasmus+ opening the doors II

The publication Erasmus+ opening the doors is published as a result of the second conference on which representatives of youth organizations participated, as well as of individual consultations and meetings in the countries of the region. The publication summarizes common recommendations of youth organizations to enchance the support provided by the Erasmus+ program to the […]


Erazmus+ otvara vrata II- Preporuke organizacija za unapređenje omladinske komponente Erazmus+ programa za Zapadni Balkan

Publikacija“Erasmus+ otvara vrata” objavljena je kao rezultat druge po redu konferencije u kojoj su učestvovali predstavnici i predstavnice organizacija mladih i organizacija za mlade, kao i individualnih konsultacija i sastanaka u zemljama regiona. U publikaciji su sumirane zajedničke preporuke organizacija koje se bave mladima za unapređenje podrške koju pruža Erazmus+ program organizacijama u zemljama Zapadnog […]


Ciljevi održivog razvoja: izveštaj iz senke

Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje SRH Srbije vodila je proces izrade Izveštaja iz senke o sprovođenju Ciljeva održivog razvoja u Srbiji. Izveštaj iz senke izrađen je od strane nezavisnih eksperata i predstavnika akademske zajednice i civilnog sektora kako bi dao nepristrasan osvrt na sprovođenje 6 ciljeva “Ciljeva održivog razvoja” u Srbiji. Izveštajem iz senke […]