23. 4. 2021.

Početak prekograničnog projekta “Opštine sa nula otpada” na teritoriji opštine Krupanj uz podršku Evropske unije

Poslednji sastanak u okviru incijalnih sastanaka projekta “Opštine sa nula otpada” održan je 22.04.2021 u Krupnju. Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta “Opštine sa nula otpada”. Inicijalnom sastanku u organizaciji projektnog partnera Inženjera zaštite životne sredine – EEG prisustvovalo je 8 učesnika i učesnica, među kojima su bili predstavnici […]

12. 4. 2021.

Predstavljanje početka projekta “Opštine sa nula otpada” na teritoriji opštine Vladimirci

Nakon uspešnog sastanka u Bajinoj Bašti, projektni tim “Opštine sa nula otpada“ intenzivno nastavlja da radi na realizaciji projektnih aktivnosti i ostvarenju saradnje sa pilot opštinama. U četvrtak 08.04.2021. održan je drugi inicijalni sastanak u kabinetu predsednika opštine Vladimirci gospodina Gorana Zarića, povodom početka realizacije projekta “Opštine sa nula otpada”. Učesnici i učesnice sastanka su […]

Od odlaganja do nula otpada uz podršku Evropske unije

Niska svest o koristima i značaju sprečavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja u kombinaciji sa neadekvatnim politikama i nedostatkom ulaganja u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i tretman otpada dovela je do toga da Srbija i Bosna i Hercegovina odlažu 95% nastalog otpada i tako bespovratno gube vredne resurse, istovremeno stvarajući pritisak na zajednicu, […]

Water fest
Eko dinar
E projekti