Projekat „Izgradnja međunarodnih mostova“

Projekat „Izgradnja međunarodnih mostova“ (eng. Building International Bridges) ima za cilj da izgradi kapacitete omladinskih organizacija, kako bi time doprineli boljem kohezivnom, tolerantnom i inkluzivnom društvu koje bi poštovalo ljudska prava. Drugim rečima, ovaj će projekat će pomoći mladima da postanu omladinski radnici, omladinski lideri koji bi bili sposobni da podižu svest i razvijaju stavove u vezi sa kulturnom raznolikošću, da razvijaju razumevanje i veštine za korišćenje neformalnih metoda u okviru radnih aktivnosti mladih na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Glavni fokus bi bio usredsređen na poštovanje kulturne raznolikosti i saradnju među zajednicama širom Evrope i na još šire područje.

Radilo bi se na tome, da se izgradi mreža koja bi se umnožavala među zemljama EU i zemljama Zapadnog Balkana sa omladinskim liderima i omladinskim radnicima koji bi uspostavljali i sprovodili omladinske projekte, sa naglaskom na kulturnu raznolikost na lokalnom i regionalnom nivou i zajedno bi sarađivali na međunarodnom nivou.

Konkretniji ciljevi bi bili da te omladinske organizacije povećaju svoj uticaj u zajednici tako što će dostizanjem novih ciljnih grupa sa više profesionalizma integrisati interkulturalne vrednosti, vrednosti i principe ljudskih prava u svojim projektima. Na taj način, omladinski radnici i mladi će povećati svoje znanje i nivo svesti o temama kao što su ljudska prava, interkulturalno obrazovanje, društvena isključenost, interkulturalni dijalog i tolerancija.

S.M.A.R.T zadaci ovog projekta bi bili, da se istraži trenutna situacija zemalja predstavnika u vezi sa pitanjem migracija kao što su odredište, izvor nastanka migracije ili zemlje tranzita i mogućnosti definisanja različitih tipova migracija kao što su izbeglice, tražioci azila i interno raseljena lica (IRL).

Punu publikaciju o ovom projektu možete pročitati OVDE.