„Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji“

Polaznu studiju o osnovama za tranziciju ka cirkularnim poslovnim modelima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP) „Inženjeri zaštite životne sredine“ izradili su u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji je usmeren na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, negovanje inicijativa lokalnih neformalnih grupa i istraživanje potencijala i izradu preporuka za socioekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima cirkularne ekonomije.

Jedan od ciljeva projekta je da se prepoznaju uslovi, potrebe i moguće prepreke u razvoju i primeni cirkularnih poslovnih modela MSPP i udruženja. Da bi navedeni cilj bio realizovan, izrada studije je utemeljena na dvema metodologijama prikupljanja podataka: analizi dostupnih podataka i kvalitativnom istraživanju, sprovedenom metodom dubinskog intervjua, sa odabranim predstavnicima lokalne uprave, javnih komunalnih preduzeća, mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Analiza sprovedena na postojećim podacima iz različitih izvora (baza privrednih društava i preduzetnika/ca, zvanični statistički podaci i javne evidencije, međunarodna statistika, rezultati domaćih istraživanja), ima za cilj da obezbedi informacije o bitnim karakteristikama društveno-ekonomskog i institucionalnog konteksta, kao i da obezbedi uvide u obim i osnovne karakteristike upravljanja otpadom, razvoj preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja u zajednici. Kvalitativno istraživanje obuhvatilo je dubinske intervjue sa 5 predstavnica i predstavnika zajednice iz sva tri sektora.

U studiji smo naročito skrenuli pažnju na povezivanje tri velika razvojna koncepta: društveno odgovorno poslovanje (uz socijalno preduzetništvo, kao najnoviji koncept), preduzetništvo i cirkularna ekonomija. Integralno posmatranje sva tri koncepta trebalo bi da smanji nerazumevanje novih pojmova i njihovo međusobno povezivanje u logičnu celinu, važnu za društveni razvoj, da smanji ponavljanje grešaka ili učenje već naučenih lekcija, u paralelnim tokovima koji ne komuniciraju, i stvori sinergetski efekat korišćenja resursa.

Prvih 15 studija koje su sačinjene tokom 2020. godini može se preuzeti u nastavku:

Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Aranđelovac
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Bačka Palanka
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Bački Petrovac
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Bajina Bašta
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Beočin
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Čačak
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Gornji Milanovac
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Kosjerić
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Kragujevac
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Kraljevo
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Raška
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Stara Pazova
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Subotica
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Trstenik
Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji Zrenjanin

Projekat „Zeleni inkubator“ sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije.