Početak prekograničnog projekta „Opštine sa nula otpada“ na teritoriji opštine Krupanj uz podršku Evropske unije

Poslednji sastanak u okviru incijalnih sastanaka projekta “Opštine sa nula otpada” održan je 22.04.2021 u Krupnju. Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta “Opštine sa nula otpada”. Inicijalnom sastanku u organizaciji projektnog partnera Inženjera zaštite životne sredine – EEG prisustvovalo je 8 učesnika i učesnica, među kojima su bili predstavnici Opštine Krupanj, predstavnica JKP-a “1.maj” i predstavnik Srednje škole Krupanj.

Za opštinu Krupanj kao jednu od 6 pilot opština prekograničnog područja između Srbije i BiH, u okviru projektnih aktivnosti izvršiće se nabavka nove opreme za odvojeno prikupljanje otpada, te izraditi tehničko-investiciona dokumentacija. Takođe će se izraditi Akcioni plan nula otpada i interaktivna GIS mapa sa lokacijama divljih deponija na teritoriji opštine Krupanj. U prijatnoj radnoj atmosferi predstavljene su projektne aktivnosti koje će uključivati čišćenje najmanje jedne divlje deponije, obuku za predstavnike i predstavnice JKP-a i mesnih zajednica.

Za najmlađu ciljnu grupu, srednjoškolce i srednjoškolke, planira se uvođenje vannastavnog edukativnog programa o cirkularnoj ekonomiji, čime će se kroz interaktivne radionice i nabavku opreme za reciklažu potstaknuti inovativni način razmišljanja kako od otpada napraviti novi proizvod i tako mu dati dodatnu vrednost. Direktnor Srednje škole Krupanj je pozdravio ovaj projekat, izrazivši zadovoljstvo što će upravo njihova srednja škola uzeti učešće na projektu „Opštine sa nula otpada“.

Tokom sastanka, učesnici i učesnice su se složili da je jačanje svesti i edukacija lokalnog stanovništva o neadekvatnom odlaganju otpada ključna za prelazak opštine Krupanj na koncept Nula otpada.

Evropska unija finansira projekat „Opštine sa nula otpada“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom.

Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH.

Zajedno ga od 1. marta 2021. godine realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija) i trajaće 24 meseca.

Ukupni budžet projekta je 413.608,44 eura,  od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 eura bespovratnih sredstava.