Prvi sastanak Stručnog tima za sanaciju štete od nevremena

Prvi sastanak Stručnog tim za saniranje oštećenih javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada nastalih kao posledica oluja praćenih jakom kišom i atmosferskim pražnjenjem koje su počele 19. jula 2023. godine i zahvatile teritoriju Grada Novog Sada, održan je 19. septembra 2023. godine sa ciljem da se sagledaju razmere oštećena koje su nastala tokom nevremena.

 

Zahvaljujući saradnji sa gradskim i pokrajinskim javnim preduzećima, prikupljeni su podatci o broju uništenih stabala u urbanim zonama Grada Novog Sada, kojih je oko 4.000. Međutim, u ruralnim sredinama i oblastima namenjenim proizvodnji drvne mase kojima upravljaju JP „Vojvodinašume“ i JVP „Vode Vojvodine“, razmere oštećenja su mnogo veće i obuhvataju više desetina hiljada stabala.

Stručni tim ima ukupno 27 članova, a predstavnik Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine je MSc Igora Jezdimirović.

Mere koje je predložilo Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine treba da omoguće aktivno učešće građana u procesu sadnje i održavanja novih sadnica drveća, koje treba da nadomeste uništeno. Takođe, predloženo je da se za svako uništeno drvo posadi 100 novih sadnica. Ako se ovakav pristup usvoji on će ne samo pomoći u sanaciji štete, već i doprineti povećanju površina pod zasadima drveća, što je od suštinskog značaja u borbi protiv klimatskih promena.

Naredni sastanak Stručnog tima zakazan je za narednu nedelju, do kada svi članovi Stručnog tima treba dostave predloge mera za sanaciju, nakon čega će se definisati vremenski okvir za njihovu implementaciju i proceniti okvirni troškovi za njihovu realizaciju.