Završena poseta Sajmu zaštite životne sredine u Birmingemu

Zahvaljujući saradnji i podršci Privredne komore Vojvodine i Saveta za cirkularnu ekonomiju predstavnik Inženjera zaštite životne sredine imao je priliku da učestvuje na upravo završenom sajmu usluga i tehnologija posvećenih zaštiti životne sredine www.ess-expo.co.uk koji je održan 13/14. septembra 2023. godine u Birmingemu, Engleska.

 

Pored velikog broja stručnih panela na kojima su se mogla čuti najnovija saznanja i trendovi u zaštiti životne sredine i borbi protiv klimatskih promema, sajam je obilovao izlagačima koji su posvećeni upravljanju otpadom i ponovnoj upotrebi otpada kao sirovine.

Posebnu pažnju privukao je panel o tretmanu komunalnog otpada koji ne zahteva uvođenje sistema primarne selekcije i koji je nakon uspešne primene u SAD, započeo svoju primenu i u Engleskoj. Ovakav pristup bi trebalo ozbiljno uzeti u obzir i razmatranje, kao jednu od alternativa u Srbiji.