„NS eko-dinar u službi građana“

Poseban račun na koji se prikupljaju sredstva sa namerom da se potroše isključivo za potrebe finansiranja različitih poslova i aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, Novi Sad je uveo 1995. godine. Izvori iz kojih se novac prikuplja, kao i lista potreba Grada koje se ovim sredstvima plaćaju, tokom dve i po decenije menjali su se nekoliko puta.

Sa željom da u komunikaciji sa građanima i građankama i lokalnom samoupravom transformiše neparticipativne procedure planiranja, nedovoljno transparentno sprovođenje i nejasno, uopšteno izveštavanje o trošenju sredstava iz gradske „ekološke kase“, tim „Inženjera zaštite životne sredine“ kreirao je modele praćenja, evaluacije i izveštavanja o planiranim prihodima i rashodima Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.

Publikacija koju imate pred sobom pružiće Vam neohodne informacije o alatima koje možete koristiti i, nadamo se, motivisati Vas da se aktivno uključite u kreiranje politika zaštite životne sredine opštine ili grada u kome živite i praćenje organa vlasti u njihovom sprovođenju.

Cela publikacija je dostupna klikom na LINK.

„NS eko-dinar u službi građana“ deo je istoimenog projekta koji „Inženjeri zaštite životne sredine“ sprovode uz podršku Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA.