Kampanja za veće učešće građana i građanki u kreiranje politika zaštite životne sredine u Gradu Novom Sadu

Sa željom da motiviše sugrađane i sugrađanke da se aktivno uključe u kreiranje politika zaštite životne sredine, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine”  na sajt nsekodinar.rs postavilo je interaktivnu mapu putem koje je moguće predložiti uređenje javnih prostora u Novom Sadu.

U periodu od 6. do 28. februara, realizovaće se kampanja za prikupljanje predloga koji će u martu mesecu biti prosleđeni Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada uz zahtev da se i oni uključe u listu aktivnosti koje će se finansirati iz sredstava Budžetskog fonda – posebne “gradske ekološke kase” namenjene rešavanju problema i poboljšanju stanja u oblasti zaštite životne sredine.

Putem posebno kreirane mape, Novosađani i Novosađanke mogu prijaviti svoje predloge koji se odnose na dve grupe aktivnosti: otpad i zelenilo. U kategoriji “Otpad” mogu se predložiti aktivnosti kao što su uklanjanje divlje deponije, sanacija degradirane javne površine ili sakupljanje i uklanjanje rasutog otpada, dok grupa “Zelenilo” podrazumeva sadnju drveća, sadnju šiblja, cveća i drugog zelenila, rekonstrukciju ili podizanje travnjaka, negu postojećih biljaka, ili uklanjanje bolesnih i starih stabala i samoniklih biljaka.

Predlog se prijavljuje vrlo jednostavno – unošenjem osnovnih informacija u formular koji će se pojaviti nakon odabira konkretne lokacije na mapi. Nakon pregleda i odobrenja administratora, predlog će biti vidljiv na mapi i označen odgovarajućom bojom. Zelena strelica predstavlja aktivnosti iz kategorije “Zelenilo”, narandžasta označava aktivnosti iz grupe “Otpad”, dok plave strelice predstavljaju one predloge koje je prijavilo više građana i građanki, a odnose se na slične aktivnosti na istoj lokaciji.

Nakon prikupljanja predloga, u prvoj nedelji marta meseca organizovaće se drugi deo kampanje – glasanje putem društvenih mreža za dva predloga iz svake oblasti. Ideja je da se kroz ovu aktivnost animira što više sugrađana i sugrađanki da uzmu aktivno učešće u javnom zagovaranju i gradsku vlast podsetite na obavezu da u kreiranje planova i procese donošenja odluka uključe sve aktere lokalne zajednice.

Predlozi prikupljeni putem interaktivne mape, kvartalno će se dostavljati Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine i zagovarati da se i oni nađu u Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Kampanja javnog zagovaranje sprovodi se u okviru projekta kroz koji “Inženjeri zaštite životne sredine” prate realizaciju prihoda i rashoda Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada – budžetske linije na koju se prikupljaju sredstva od posebnih naknada sa namerom da se potroše isključivo za potrebe finansiranja različitih poslova i aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

U publikaciji “NS eko-dinar u službi građana”, koja je objavljena u januaru mesecu, predstavljeni su alati koji mogu koristiti svima onima koji su zainetersovani da prate potrošnju prihoda i rashoda Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, ali i da se aktivno uključe u kreiranje politika zaštite životne sredine opštine ili grada u kome žive i praćenje organa vlasti u njihovom sprovođenju.

Više informacija o kampanji i načinima uključivanja moguće je pronaći putem Fejsbuk, Instagram i Tviter stranice udruženja. 

Projekat „Građani imaju moć – NS eko dinar u službi građana“ udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” sprovodi u partnerstvu sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, a ima za cilj povećanje učešća građana i građanki u kreiranju javnih politika u lokalnim samoupravama.