Potpisan Memorandum o saradnji između Privredne komore Vojvodine i “Inženjera zaštite životne sredine“

U utorak, 2. februara 2020. godine, u prostorijama Privredne Komore Vojvodine, potpisan je Memorandum o saradnji između Privredne komore Vojvodine (PKV) i Udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine”. Memorandum o saradnji potpisali su predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević i predsednik Upravnog odbora Udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine” Igor Jezdimirović. 

Savet za cirkularnu ekonomiju osnovan je 2019. godine sa ciljem da se unapredi svest i odgovornost o upravljanju industrijskim, komunalnim i drugim otpadom, višestrukom korišćenju sirovina, razvoju i primeni regulative iz ove oblasti na području AP Vojvodine.

Saradnja PKV i Inženjera realizovaće se najpre kroz podršku u aktivnostima u okiru trogodišnjeg projekta “Zeleni inkubator” koji sprovodi Beogradska otvorena škola, a u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Udruženjem “Inženjeri zaštite životne sredine”.

U periodu od januara 2020. do decembra 2022. godine, neke od aktivnosti koje će biti realizovane su metodologija praćenja procesa implementacije politika iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, izrada i objavljivanje zelenih karata lokalnih vlasti u okviru internet stranice Koalicije 27, objavljivanje Izveštaja iz senke Koalicije 27 i lokalnih organizacija civilnog društva, organizovanje „Zelenih razgovora“ kao tematskih diskusija u kojima učestvuju različite  zainteresovane strane, istraživanje i prezentacija rezultata istraživanja o potencijalima za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Nakon sprovedenih aktivnosti očekuju se sledeći rezultati:

  • Najmanje 100 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa osnaženih da rade na primeni, zagovaranju i komuniciranju EU ekoloških standarda i koristi za lokalne zajednice;
  • Angažovanje građana i učešće više zainteresovanih strana u ekološkim pitanjima i mogućnostima u najmanje 40 lokalnih zajednica;
  • Povećana transparentnost i dostupnost informacija o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou;
  • Uspostavljen međusektorski dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka o mogućnostima za saradnju i zajedničko rešavanje izazova u zaštiti životne sredine i lokalnom razvoju;
  • Izrađene i promovisane preporuke za razvoj cirkularne ekonomije na lokalnom nivou.

Podrška Privredne komore Vojvodine i Saveta za cirkularnu ekonomiju doprineće izradi

studija “Potencijali za cirkularnu ekonomiju” na teritoriji Vojvodine, a koji obuhvataju ukupno 40 opština u Srbiji, dok su u Vojvodini to sledeće opštine: Srbobran, Vrbas, Temerin, Žabalj, Bačka Planka, Titel, Irig, Sremska Mitrovica, Ruma, Stara Pazova, Novi Sad, Vršac, Bela Crkva, Beočin i Subotica, Bečej i Sremski Karlovci.

Projekat “Zeleni inkubator” ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.