NS EKO-DINAR: Prva Lista predloga pristiglih putem interaktivne mape predata nadležnima

U okviru završnog dela kampanje „NS eko-dinar u službi građana“ ukupno 100 predloga za uređenje zelenila i uklanjanje otpada na teritoriji Grada Novog Sada, koji su stigli do 28. februara, predato je Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine i JKP „Gradsko zelenilo“.

Sa idejom da motivišu Novosađane i Novosađanke da se aktivno uključe u kreiranje godišnjeg Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, „Inženjeri zaštite životne sredine“ su tokom januara meseca unapredili sajt nsekodinar.rs i kreirali interaktivnu mapu putem koje svi zainteresovani imaju mogućnost da ostave svoje predloge i sugestije za aktivnosti koje se odnose na očuvanje i unapređenje zelenila i čišćenje i saniranje javnih površina.

Ukupno 100 predloga koje su građani i građanke do 28. februara postavili na mapu, u četvrtak 18. marta, na zajedničkom sastanaku u prostorijama Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, predato je nadležnima.

U razgovoru sa predstavnicama Gradske uprave i JKP „Gradsko zelenilo“ razmatrene su mogućnosti za unapređenje načina prikupljanja predloga, ali i ograničenja koja postoje kada je u pitanju njihova realizacija. Najčešća prepreka jeste vlasništvo prostora za koji građani i građanke upućuju predloge, budući da su javno-komunalna preduzeća nadležna samo za javne površine. Kao problem predstavnice „Zelenila“ navele su i dugačke procese nabavke odgovarajućeg sadnog materijala – primera radi, kada je u pitanju popuna postojećeg drvoreda potrebno je nabaviti istu vrstu drveta, a ako je drvored postavljen godinama ranije, to zahteva novi ugovor sa dobavljačima i novu javnu nabavku.

Gradska uprava sugerisala je da se građani i građanke upućuju na to da predloge podnose sa odobrenjem i ispred svojih stambenih zajednica, jer se često dešava da nemaju svi koji žive na konkretnoj lokaciji ista rešenja za uređenje prostora.

Sve prisutne saglasile su se da je neophodno i ovoj temi pristupiti planski. Predstavnice „Gradskoj zelenila“ istakle su da je važno uzeti u obzir kalendar vegetacije biljaka i da se u najvećem obimu sadnja obavlja u oktobru mesecu. Kada je u pitanju uključivanje predloga građana i građanki u Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, iz Gradske uprave ponovili su da se ovaj dokument priprema početkom septembra meseca, a da ga Gradonačelnik donosi i Skupština Grada usvaja u decembru.

Predstavnica „Inženjera zaštite životne sredine“ predložila je da se razmotri mogućnost uvođenja redovne javne rasprave u procesu kreiranja godišnjeg Programa, koji bi bio prepoznat kao stalni mehanizam učešća građana i građanki i omogućio da se i predlozi i njihova realizacija usaglase sa dinamikom planiranja i sprovođenja aktivnosti javno-komunalnih preduzeća.

Sastanku su prisustovale: Andrijana Čapko – zamenica načelnice Gradske uprave za zaštitu životne sredine, Bojana Pađen – savetnica u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, Jelena Prica – pomoćnica direktora JKP „Gradsko zelenilo“, Sanja Busov – rukovoditeljka odeljenja za podizanje i održavanje zelenila  JKP „Gradsko zelenilo“, Ivana Milovac – saradnica za javne politike „Inženjera zaštite životne sredine“.

Dogovoreno je da će stručni tim JKP „Gradsko zelenilo“ u narednih nekoliko dana pregledati predloge građana i građanki u oblasti zelenila koji su označeni kao najurgentniji  i obavestiti „Inženjere zaštite životne sredine“ o mogućnostima njihove realizacije, dok će se svi ostali predlozi razmotriti u redovnom postupku i, ukoliko postoji mogućnost, uključiti u projekte koji se kroz Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine finansiraju iz sredstava prikupljenih od eko taksi, takozvanog eko-dinara.

O predlozima koji se odnose na uklanjanje divljih deponija i rasutog otpada, „Inženjeri zaštite životne sredine“ razgovaraće sa predstavnicima JKP „Čistoća“ tokom naredne nedelje.

Kompletnu Listu predloga građana i građanki koji su pristigli do 28. februara možete pogledati OVDE.