Evropska komisija odlaže strategiju EU za održivo graditeljstvo?

31 potpisnik koji predstavljaju zainteresovane strane u otvorenom pismu pozivaju izvršnog potpredsednika Evropske komisije Fransa Timermansa i komesare Tjerija Bretona i Virginijusa Sinkevičiusa na donošenje Strategije EU za održivo graditeljstvo kako bi podržali Evropski zeleni dogovor i ispunili klimatske ciljeve EU. 

Godinu dana nakon pokretanja Akcionog plana za cirkularnu ekonomiju (CEAP), još uvek ne postoji jasan vremenski okvir za strategiju EU za održivo graditeljstvo. U ovom trenutku Evropska komisija čak otvoreno preispituje svoje namere da nastavi sa ovom strategijom. Ovo je pokrenulo 31 organizaciju da zatraži donošenje ambiciozne strategije EU za održivo graditeljstvo(SSBE) do kraja 2021. godine, u skladu sa obavezama utvrđenim u CEAP-u. 

Ova strategija je od suštinskog značaja za suočavanje sa uticajima građevinske industrije u Evropskoj Uniji, a koja je odgovorna za 50% potrošnje energije, 36% emisije CO2, 50% sirovina i 33% udela u generisanju otpada i korišćenja vode. 

Strategija je od suštinskog značaja za rešavanje velikog uticaja sektora i uspostavljanje jasnih veza između postojećih zakonodavnih predloga istaknutih u CEAP-u i svih ostalih relevantnih zakona koji se trenutno revidiraju. 

Inicijativa je podržana od zainteresovanih strana u industriji i predstavnika gradova i regiona, kao i nevladine organizacije za zaštitu životne sredine. Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine je kao članica EEB-a(Evropski biro za životnu sredinu) podržala ovu inicijativu. 

Originalno saopštenje za javnost možete pročitati klikom na link OVDE.