Lista predloga građana i građanki za čišćenje i saniranje javnih površina predata JKP „Čistoća“

Nakon prošlonedeljnog sastanka sa predstavnicama Gradske uprave za zaštitu životne sredine i JKP „Gradsko zelenilo“, u utorak 23. marta Lista predloga Novosađana i Novosađanki prikupljenih putem interaktivne mape predata je i nadležnima u Javno-komunalnom preduzeću „Čistoća“.

U okviru kampanje „NS eko-dinar u službi građana“, tokom februara meseca građani i građanke Novog Sada i naseljenih mesta na teritoriji Grada imali su mogućnost da na sajtu nsekodinar.rs postave svoje predloge i sugestije za uređenje zelenila i uklanjanje otpada, kako bi se i ove lokacije uvrstile u aktivnosti javno-komunalnih preduzeća koje se u okviru godišnjeg Programa finansiraju sredstvima prikupljenim od naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Ukupno je prikupljeno 100 predloga, od kojih je 33 u oblasti otpada – 10 za uklanjanje divljih deponija, 11 za sanaciju degradiranih javnih površina i 12 za sakupljanje i uklanjanje rasutog otpada.

Kako bi dobili informacije o konkretnim problemima koje su građani i građanke prijavili, mogućnostima da se oni reše, ali i preporuke za što odgovornije i efikasnije odlaganje i prikupljanje otpada u Novom Sadu, „Inženjeri zaštite životne sredine“ organizovali su sastanak sa predstavnicima JKP „Čistoća“.

Ovo javno-komunalno preduzeće svoju osnovnu delatnost obavlja u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće na teritoriji Grada Novog Sada, kroz dva programa: 1. Javna higijena, koji između ostalog podrazumeva: čišćenje, sakupljanje i uklanjanje otpada, pranje, postavljanje i pražnjenje korpi, struganje ivičnjaka, održavanje boksova za kontejnere, održavanje gradske deponije, uklanjanje divljih deponija i drugo i 2. Uklanjanje otpada, u koji spadaju poslovi sakupljanja, transporta i odlaganja otpada. Prema rečima nadležnih, najveći deo aktivnosti finansira se sredstvima preduzeća, dok je samo jedan deo pokriven novcem iz Budžeta Grada.

U 2021. godini, kroz Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine planirano je čišćenje i saniranje javnih površina u Begeču, Kaću, Kovilju, Rumenci, Futogu, na Adicama i u naselju Depresija, pa će službe „Čistoće“ u ove aktivnosti uvrstiti i predloge građana i građanki koji su prikupljeni. Nažalost, za lokacije koje su označene od strane stanovništva kao najproblematičnije – obala Dunava i kanal u Futogu, nadležno je preduzeće „Vode Vojvodine“ te će se u narednom periodu i njima dostaviti apel da se, kroz zajedničku akciju, postojeći otpad ukloni.

Tokom razgovora, svi prisutni saglasili su se da je u cilju trajnog rešavanja problema i uspostavljanja funkcionalnog sistema sakupljanja otpada u gradu neophodno kontinuirano raditi na informisanju i edukaciji građana i građanki i adekvatnom povezivanju nadležnih organa i službi.

JKP „Čistoća“ na svojoj internet prezentaciji redovno objavljuje kalendar uklanjanja kabastog i baštenskog otpada, kao i informacije o uklanjanju divljih deponija. U širem centru grada od 2016. godine postavljeni su kontejneri za separaciju otpada – zeleni za komunalni otpad (ostaci hrane, mešani otpad, baštenski otpad, pepeo, pelene, ulošci, vata) i plavi za ambalažni otpad (PET i plastična ambalaža, tetrapak, karton i papir, staklo, limenke i konzverve), pa se građani i građanke upućuju da u svojim domaćinstvima urade primarnu separaciju i kućni otpad odlože na odgovarajući način.

Kako bi se nastajanje divljih deponija i rasutog otpada predupredilo, jedno od najefikasnijih rešenja jeste blagovremeno obaveštavanje komunalne inspekcije o osobama koje smeće odlažnu na mesta i na način koji nije adekvatan i ugrožava životnu sredinu i zdravlje stanovništva.

Sastanku su prisustovali: Svetozar Lekić – izvršni direktor za Sektor opštih i pravnih poslova i Kosta Mijić – pomoćnih direktora za Sektor deponije JKP „Čistoća“, Igor Jezdimirović – predsednik Upravnog odbora i Ivana Milovac – saradnica za javne politike „Inženjera zaštite životne sredine“.

 

Kampanja „NS eko-dinar u službi građana“ realizuje se u okviru istoimenog projekta, a „Inženjeri zaštite životne sredine“ pokrenuli su je sa idejom da motivišu Novosađane i Novosađanke da se aktivno uključe u kreiranje godišnjeg Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Tokom januara meseca unapređen je sajt nsekodinar.rs i kreirana interaktivna mapa putem koje svi zainteresovani imaju mogućnost da ostave svoje predloge i sugestije za aktivnosti koje se odnose na očuvanje i unapređenje zelenila i čišćenje i saniranje javnih površina.

Kompletnu Listu predloga građana i građanki koji su pristigli do 28. februara možete pogledati OVDE.