Promene u redovima udruženja

Nakon 23 meseca rada u Inženjerima zaštite životne sredine, Stefan Lazarević koji je bio zaposlen na poziciji omladinskog lidera nastavlja karijeru van udruženja.

Stefan Lazarević je u udruženju Inženjeri zaštite životne sredine od maja 2019. godine kroz razna zaduženja koja je obavljao bio okosnica povezivanja mladih sa udruženjem i njihovim uključivanjem u aktivnosti koje smo obavljali. U dosadašnjem radu bio je aktivan Erasmus+ programu Evropske Unije gde je bio odgovoran za kreiranje i realizaciju omladinskih razmena, kao i uspostavljanju komunikacije sa partnerima. Jedan je od kamp lidera međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji, kao i organizator akcija i događaja na nacionalnom i lokalnom nivou. Stefan če svoju saradnju sa udruženjem nastaviti u svojstvu spoljnog saradnika.

Stefana će na poziciji omladinskog lidera zameniti Lidija Pribelja, dugogodišnji volonter i omladinski lider udruženja. Lidija je master biolog prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Lidija je učestvovala na više aktivnosti organizovanih od strane udruženja Inženjeri zaštite životne sredine, bila je član istraživačkog tima na istraživačkim kampovima Univerziteta u Beogradu, kao i na dugoročnom volontiranju na projektu M.A.R.E. na zaštiti marinskog biodiverziteta u Italiji.