Nastavak aktivnosti na uključivanju mladih iz Novog Sada u projekte Erazmus+ programa Evropske unije

Zahvaljujući podršci OPENS-a i Gradske uprave za sport i omladinu nastavljeno je uključivanje mladih iz Novog Sada u projekte Erasmus + programa Evropske unije. Tokom aprila i maja meseca zajedno sa partnerima iz Bugarske, Rumunije, Hrvatske i Severne Makedonije osmišljen je projekat „YOUth for EU Green Deal“ koji ima za cilj da okupi 30 mladih u Centru za ruralni razvoj i primenjeno obrazovanje u Jasku tokom jula 2022. godine i omogući im da kroz zajednički rad i razvoj daju doprinos postizanju ciljeva EU u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, objedinjenih u „EU Green Deal“.

Projekat je pripremljen u sklopu projekta „Mladi u centru“, a kao nastavak uspešno realizovanog trogodišnjeg projekta „Erasmus + otvara vrata“ koji je realizovan u sklopu title Novi Sad – Omladinska prestonica Evrope 2019. godine.

 „EU Green Deal“ ima za cilj da do 2050. godine, Evropa bude prvi „CO2 neutralni“ kontinent na svetu, a mladi su kjlučni činilac promena koje treba da se dese.

Projekat „YOUth for EU Green Deal“ osmišljen je sa idejom da mlade upozna sa EU Green Deal-om i da ih motiviše da uzmu aktivno učešće u njegovoj realizaciji kroz inicijative u svojim lokalnim sredinama, ali i kroz saradnju sa drugim mladima u Evropi.