Stokholm +50 – Zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika

Prva UN konferencija o životnoj sredini, održana je u Stokholmu 1972. godine, kada je po prvi put došla u fokus i kada je kao odgovor na rastuće probleme u životne sredine UN osnovao svoj program za životnu sredinu – UNEP.

Povodom 50 godina od te konferencije organizuju se globalne konsultacije koje prethode konferenciji Stokholm +50, a koje imaju za cilj globalni dijalog među zainteresovanim stranama sa porukom: „Zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika.“

U sklopu konsultacija koje se organizuju u Srbiji održan je sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva na kojima je kao predstavnik udruženja „Inženjera zaštite životne sredine“ učestvovao Predsednik Udruženja Igor Jezdimirović.

Tokom sastanka su predstavljeni rezultati istraživanja o percepciji građana Srbije o pitanjima bitnim za zaštitu životne sredine. Celokupno istraživanje pokazalo je nedostatak poverenja u institucije sa jedne strane, i sa druge druge strane stav građana da zaštita životne sredine treba da bude ispred ekonomske koristi. Žarko Petrović iz UNDP-a, obećao je da će celokupno istraživanje biti uskoro javno dostupno što bi trebalo da da bolji uvid stavove građana Srbije.

Nakon diskusije o predstavljenim rezultatima istraživanja, realizovana je moderirana diskusija koju su vodili Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije i Lidija Radulović iz Fondacije BFPE.

Diskusija je bila posvećena urgentnosti delovanja , oporavku od pandemije Covid – 19 i implementaciji ekološke dimenzije održivog razvoja u kontekstu Decenije za delovanje.

Sastanak je održan u kuću UN-a u Beogradu, 12. maja 2022. godine u periodu od 11:30 do 15:00 časova.