Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada na lokalnom nivou

Inženjeri zaštite životne sredine (EEG) iz Novog Sada (SRB) su zajedno sa Centrom za energiju, okolinu i resurse  (Cener 21) iz Sarajeva (BiH) radili na izradi dokumenta Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada na lokalnom nivou, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“ koji finansira Evropska unija u sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) Republike Srbije.

Glavni cilj Smernica za praćenje i izveštavanje uspešnosti implementacije praksi u vezi sa uvođenjem koncepta nula otpada jeste kreiranje održivog načina za praćenje uspešnosti implementacije praksi za poboljšanje upravljanja otpadom. Smernice se mogu koristiti za kreiranje ciljeva i indikatora za praćenje najboljih praksi za uvođenje koncepta nula otpada i predloženih mera u akcionim planovima. U ovom dokumentu su korišćeni primeri projekata, odnosno studija slučaja za uvođenje koncepta nula otpada, koji su detaljno opisani i analizirani u prethodno izrađenom dokumentu sa naslovom Smernice za najbolje dostupne tehnologije i najbolje prakse za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou. Takođe, Smernica za praćenje i izveštavanje uspešnosti implementacije praksi u vezi sa uvođenjem koncepta nula otpadasluže kao dopuna za prethodni dokument Smernice za najbolje dostupne tehnologije i prakse i pružiće usmerenje za pravilno praćenje i izveštavanje projekata u vezi sa modelom nula otpada.