Sastanak sa predstavnicima Opštine Krupanj i JKP „1. Maj“

Predstavnici Inženjera zaštite životne sredine su 14.12.2021. godine posetili Opštinu Krupanj, u okviru projekta „Opštine sa nula otpada“. Na sastanku su se sastali sa predstavnicima Opštine Krupanj i JKP „1. Maj“, kako bi zajedno prošli kroz sve obaveze i odgovornosti Sporazuma o saradnji za obe strane. Na sastanku je dogovoreno da je za Opštinu Krupanj potrebno izraditi interaktivne GIS mape sa lokacijama divljih deponija, potrebno nabaviti 190 setova kanti i kompostera za individualna domaćinstva u odabranom pilot području, da je potrebno nabaviti kontejnere od 1,1 m3, da će Opština Krupanj sufinansirati iz svog budžeta sve planirane aktivnosti u skladu sa Sporazumom. Takođe, dogovoreno da će Inženjeri zaštite životne sredine napraviti odvojeni Sporazum o saradnji sa srednjom školom „Krupanj“ u Krupnju.

Evropska unija finansira projekat „Opštine sa nula otpada“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji da ojača održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Zajedno ga od 1. marta 2021. godine realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija) i trajaće 24 meseca. Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Za detaljnije informacije o projektu i redovno praćenje projektnih aktivnosti pridružite se zajednici „Brojimo do nula“ na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn.