Radionica: Zaštita životne sredine i klimatskih promena u okviru dijaloga o ciljevima održivog razvoja

U okviru projekta Pripreme za uspostavljanje dijaloga o ciljevima održivog razvoja, 20. februara 2018. u Hotelu Palas u Beogradu,  održana je radionica na temu zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Cilj radionice je bio da okupi predstavnike/ce organizacija civilnog društva koji bi dali doprinos izradi predloga projekta nezavisne Platforme za široki društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja.

Platforma bi poslužila za posredovanje u dijalogu otvorenom za sve zaineteresovane strane: organizacije i pojedince koji se bave analizom politika, predstavnike zainetersovanih grupa (poslovni sektor i pripadajuće asocijacije, sindikati, nevladine organizacije, akademske institucije…)

Na radionici je predstavljen i nacrt dokumenta „Ključna pitanja ostvarivanja ciljeva održivog razvoja UN: polazna analiza“.

Agendu za održivi razvoj do 2030. usvojile su Ujedinjene nacije i ona sadrži 17 ciljeva i 169 podciljeva.  Srbija je aktivno učestvovala u procesu formulisanja ciljeva, ali je potrebno da ih ona sada i „nacionalizuje“. To znači da je potrebno utvrditi prioritete koji su specifični za našu zemlju i izraditi realne i izvodljive strategije za njihovo postizanje, kao i okvir za rezultate putem koga će se pratiti i izveštavati o njihovoj implementaciji.

Projekat Pripreme za uspostavljanje dijaloga o ciljevima održivog razvoja sprovodi Centar za visoke studije CEVES, uz podršku i partnerstvo sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (CDS).