Radionica „Prioritetni ciljevi razvoja Vojvodine“

U ponedeljak 16. i utorak 17. maja 2022. godine Inženjeri zaštite životne sredine su prisustvovali radionici „Prioritetni ciljevi razvoja Vojvodine“. Ova radionica se organizovala u sklopu procesa izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine. Kao što je navedeno, radionica je trajala dva dana i održavala se u Kongresnom centru „Master“. Radionici je prethodilo definisanje izjave o viziji razvoja AP Vojvodine do 2030. godine, čija je formulacija rezultat tematskih radnih grupa. Na ovoj radionici je predstojalo da se definišu prioritetni ciljevi koji trebaju doprineti ostvarenju vizije. Posebna pažnja se posvećivalo identifikaciji ključnih problema, koji su od suštinske važnosti za unapređenje stepena razvoja u svakoj od posmatranih oblasti analize, a to su društveni razvoj, privredni razvoj, infrastruktura, energetika i zaštita životne sredine. Učesnici iz ovih pet oblasti na ovoj radionici su, zajedno sa moderatorima radionice, definisali ključne probleme iz posmatranih oblasti, uzroke i posledice definisanih problema, kao i mere i akcije koje su potrebne primeniti, odnosno preduzeti kako bi se ostvarila željena vizija do 2030. godine.

Nakon završetka radionice, moderatori radionice će zajedno sa angažovanim ekspertima iz posmatranih oblasti sumirati rezultate rada radionice i poslati učesnicima predlog matrice ciljeva i mera. Takav pripremljen materijal će biti poslat radi informisanja i dobijanja konkretnih komentara, dopuna i objašnjenja od učesnika. Nakon što se budu formulisali ciljevi i mere, moderatori radionice će objaviti javne konsultacije radi informisanja i komentarisanja šire javnosti.

Planirani termin naredne radionice bi trebalo da se održi 30. juna 2022. godine.

Ovu radionicu su organizovali Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Razvojna agencija Vojvodine.