Radionica „Direktiva o jednokratnoj plastici“ (SUP Directive) 2019/904/EU

Predstavnici Inženjera zaštite životne sredine su 19.04.2022. godine prisustvovali seminaru o plastici za jednokratnu upotrebu Seminar Single Use Plastic Directive (SUP Directive) 2019/904/EU. Seminar se održao u okviru projekta PLAC III (Policy and Legal Advice Centre) i u prostorijama SIV – a III na Novom Beogradu. Tema seminara je bila EU Direkiva o jednokratnoj plastici, delokrugu direktive, sinergiji između proizvoda navedenih u direktivi i upravljanje otpadom, izazovima koji predstoje kod primenjivanju ove direktive i ukupna procena efikasnosti primene direktive u nekim državama članica EU.

PLAC III projekat pruža pravnu podršku Vladi Republike Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i pomaže u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Cilj projekta je postizanje visokog nivoa usklađivanja i implementacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Korisnici projekta su takođe i resorna ministarstva i institucije zadužene za usklađivanje zakonodavstva u okviru svojih pregovaračkih poglavlja. Projektom je obuhvaćeno 11 pregovaračkih poglavlja, među kojima je i Poglavlje 27 o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama.

Projekat je počeo u januaru 2019. godine i trajaće do jula 2022. godine. Projekat finansira EU, a sprovodi DMI Associates u konzorcijumu sa European Consulting Group-om i nemačkim GIZ-om.

Glavni moderatori seminara su bili Simona Gita, projektna stručnjakinja, i Luka Starčević ispred Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Na kraju seminara su predstavljeni mapa puta, preporuke i druge relevantne mere za primenu EU Direktive o jednokratnoj plastici.

Seminaru su, pored predstavnika Inženjera zaštite životne sredine, prisustvovali predstavnici drugih nevladinih organizacija, vladinih institucija i iz privatnog sektora.