Predstavljanje projekta „Opštine sa nula otpada“ Državnom sekretaru Ivanu Kariću u Ministarstvu zaštite životne sredine

U utorak, 29.06.2021. održan je sastanak sa Državnim sekretarom Ivanom Karićem u Ministarstvu zaštite životne sredine, sa ciljem prezentovanja projekta “Opštine sa nula otpada”, ciljeva i aktivnosti kao i očekivanih rezultata sa željom da se stvori sinergijski efekat sa aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine na polju predpristupnih pregovora u okviru poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promene.

Definisanje daljih oblika međusobne komunikacije kao i konkretnih aktivnosti čijoj implementaciji ministarstvo može doprineti su takođe bili tematika sastanka.

Nakon kratke prezentacije aktivnosti planiranih projektom “Opštine sa nula otpada”, kao i upoznavanjem Državnog sekretara Ministarstva zaštite životne sredine gospodina Ivana Karića sa ciljevima projekta i obavezama projektnih partnera od strane tima Inženjera zaštite životne sredie, ustanovljene su mogućnosti za dalju saradnju.

Sastanak je protekao u izuzetno prijatnoj atmosferi i zaključeno je da su postignuti uslovi za nastavak komunikacije između prisutnih strana u cilju proširenja saradnje u oblasti cirkularne ekonomije kao i razvoja obrazovnog profila za srednje škole koje uključuju segmente cirkularne ekonomije u okviru projekta “Opštine sa nula otpada”.

Evropska unija finansira projekat „Opštine sa nula otpada“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom.

Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH.

Zajedno ga od 1. marta 2021. godine realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija) i trajaće 24 meseca.

Ukupni budžet projekta je 413.608,44 eura,  od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 eura bespovratnih sredstava.