Sinergija aktivnosti na projektu „Opštine sa nula otpada“ sa aktivnostima Ministarstva zaštite životne sredine

05.07.2021. održan je sastanak predstavnika Inženjera zaštite životne sredine sa predstavnicama Ministarstva zaštite životne sredine gospođom Sandrom Dokić – pomoćnicom ministarke i gospođom Aleksandrom Vučinić – rukovodiocem grupe za cirkularnu i zelenu ekonomiju, sa ciljem prezentovanja projekta “Opštine sa nula otpada”, ciljeva i aktivnosti kao i očekivanih rezultata sa željom da se stvori sinergijski efekat sa aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine u upravljanju otpadom i cirkularnoj ekonomiji.

Predstavnice Ministarstva su nas informisale o saradnji Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Ministastvo prosvete je oformilo radnu grupu u kojoj učestvuje i Ministarstvo zaštite životne sredine, koja će se baviti unapređenjem sadržaja obrazovnih programa u oblasti zaštite životne sredine u osnovnim i srednjim školama u Srbiji i kojoj će preneti informacije o aktivnostima na našem projektu.

Sastanak je protekao u izuzetno prijatnoj atmosferi i zaključeno je da postoji potencijal za saradnju u oblasti cirkularne ekonomije kao i razvoja vannastavnog programa za učenike srednjih škola koji bi uključivao segment cirkularne ekonomije i principe nula otpada.

Evropska unija finansira projekat „Opštine sa nula otpada“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom.

Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH.

Zajedno ga od 1. marta 2021. godine realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija) i trajaće 24 meseca.

Ukupni budžet projekta je 413.608,44 eura,  od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 eura bespovratnih sredstava.