Održana radionica o novom programu sakupljanja otpada i zvanična primopredaja vlasništva opreme JKP-u u Opštini Bajina Bašta

Predstavnici Inženjera zaštite životne sredine su u utorak 20. septembra 2022. bili u poseti Opštini Bajina Bašta. Prilikom posete je održana radionica na kojoj se predstavnicima JKP-a „12. Septembar“ predstavio novi program odvojenog sakupljanja otpada i izvršena je zvanična primopredaja vlasništva opreme JKP-u. Oprema koja je uručena JKP-u se sastoji iz 300 zelenih kanti od 120 l, 300 kompostera od 360 l i 3 metalna kontejnera od 5 m3. Zelene kante su namenjene za sakupljanje mešanog otpada, dok su za potrebe sakupljanja ambalažnog otpada nabavljene crne plastične kese od 90 l. Nabavku ovih kesa je finansirala Opština Bajina Bašta iz svojih budžetskih sredstava. Komposteri su namenjeni za sakupljanje biorazgradivog otpada. Kante i komposteri će JKP „12. Septembar“ raspodeliti domaćinstvima koji se nalaze u pilot području, koje su prethodno JKP i Opština Bajina Bašta zajedno odabrali za sprovođenje projekta. JKP „12. Septembar“ će kontejnere postaviti na mestu jedne očišćene divlje deponije. Zvaničnu primopredaju vlasništva opreme je medijski ispratila lokalna televizija TV5 Užice.

Pored svečane primopredaje opreme, predstavnici Inženjera zaštite životne sredine su održali radionicu za osoblje komunalnog preduzeća i predstavnike lokalne zajednice o novom programu odvojenog sakupljanja otpada za opštinu Bajina Bašta. Na radionici je objašnjeno da će svako domaćinstvo u pilot području dobiti od opreme jednu zelenu kantu, jednu crnu kesu i jedan komposter. Pored opreme, građani će dobiti letak, gde je napisano šta je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno odlagati u kantama. Takođe, građani će dobiti brošuru u kojoj je napisano kako se pravilno radi kompostiranje. Pored brošure, projektni tim Inženjera će pripremiti edukativni video od 10 minuta, koji će poslati JKP-u da podeli na svom veb sajtu, a JKP će taj isti video poslati lokalnim medijima u opštini Bajina Bašta. Ovaj video će poslužiti kao dodatni edukativni materijal građanima, kako bi oni znali da pravilno kompostiraju svoj biorazgradivi otpad i prenesu svoje stečeno znanje svojim mlađim i starijim sugrađanima. Nakon što podeli opremu domaćinstvima u pilot području, JKP će poslati projektnom timu Inženjera zaštite životne sredine poslati spisak domaćinstava kojima je podeljena oprema.

Inženjeri zaštite životne sredine su se dogovorili sa JKP-om da, pored čišćenja odabrane divlje deponije (ova aktivnost podrazumeva da JKP napravi nekoliko fotografija pre i nakon čišćenja divlje deponije i nakon postavljanja kontejnera na mestu očišćene deponije), JKP će integrisati lokacije divljih deponija u postojeći GIS sistem, definisati tokove otpada na definisanom području, postaviti na svojoj veb stranici i obavestiti javnost putem lokalnih medija o GIS mapama, čišćenju divlje deponije i postavljanju kontejnera na određenoj lokaciji. Takođe, JKP će dostavljati izveštaje Inženjerima o količinama prikupljenog otpada pre i nakon podele opreme domaćinstvima. Ovi izveštaji će poslužiti da se dobije uvid, da li postoji značajna razlika u generisanju otpada pre i nakon podele opreme. JKP će odabrati jednog svog predstavnika i ta osoba će u saradnji sa predstavnikom mesne zajednice iz pilot područja raditi na širenju znanja o primarnoj selekciji otpada svim građanima sa pilot područja kome je podeljena oprema.

Evropska unija finansira projekat „Opštine sa nula otpada“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji da ojača održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Zajedno ga od 1. marta 2021. godine realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija) i trajaće 24 meseca. Ukupni budžet projekta 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Za detaljnije informacije o projektu i redovno praćenje projektnih aktivnosti pridružite se zajednici „Brojimo do nula“ na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn.

 

 

/Ovaj tekst napisan je u okviru programa  „OPENS u niskom startu“, koji je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Кancelarije za mlade i Omladinskog saveza udruženja „OPENS“./