Fotografija: YUCOM

Održan trening za osnaživanje aktivista i aktivistkinja koji se bave zaštitom ljudskih prava

U organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženje Narodni parlament iz Leskovca započet je niz obuka koje imaju za cilj osnaživanje aktivista i aktivistkinja koji se bave zaštitom ljudskih prava u pogledu njihovih prava, mogućnosti i zaštite.

Fotografija: YUCOM

Fotografija: YUCOM

Dvodnevni trening za aktiviste i aktivistkinje koji se bave zaštitom ljudskih, manjinskih ili LGBT prava, suočavanjem sa prošlošću, rodnom ravnopravnošću, zaštitom životne sredine i sličnim oblastima od značaja za lokalnu zajednicu iz Novog Sada i okoline, a u kojem je učestvovala članica udruženja “Inženjeri zaštite životne sredine”, održan je 20. i 21. Septembra na Salašu 137 na Čeneju.

Fotografija: YUCOM

Fotografija: YUCOM

Organizatori su ovaj trening kreirali na osnovu svog višegodišnjeg iskustva kao branitelja ljudskih prava, kao i u zastupanju i podršci drugim aktivistima i organizacijama civilnog društva. Sa željom da prenesu svoja znanja i veštine lokalnim aktivistima kako bi proširili njihove mogućnosti i uvećaju broj i kvalitet aktivnosti lokalnih branitelja i braniteljki ljudskih prava što dalje vodi unapređenju nivoa zaštite ljudskih prava, trening je dizajniran tako da obuhvati nekoliko tema o kojima su učesnici i učesnice mogli da saznaju više, a to su:

1. Međunarodni propisi koji regulišu prava branitelja i braniteljki ljudskih prava, njihovo mesto u pravnom sistemu Srbije; smernice za zaštitu branitelja i braniteljki ljudskih prava; pojedinačna prava
2. Najčešće povrede prava branitelja i braniteljki ljudskih prava – slučajevi iz prakse, prezentacija mape i upitnika
3. Međunarodni mehanizmi za zaštitu prava branitelja i braniteljki ljudskih prava
4. Vrste pretnji i pritisaka – bezbednosni aspekt
5. Postupanje policije: prava i obaveze
6. Ovlašćenja komunalne policije
7. Privatno obezbeđenje – ovlašćenja između zakona i prakse

Ove obuke će se za ostale gradove održavati u periodu od septembra 2020. do februara 2021. za nevladine organizacije i aktiviste iz 15 gradova u Srbiji.