Održan okrugli sto „Ka boljoj implementaciji Strateške procene uticaja na životnu sredinu“

Okrugli sto „Ka boljoj implementaciji Strateške procene uticaja na životnu sredinu“,  koji je organizovao CEKOR- Centra za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice u saradnji sa udruženjem „Inženjeri zaštite životne sredine“, održan je u četvrtak, 26. aprila 2018. godine u Novom Sadu u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Uvodničari Okruglog stola bili su Nataša Đereg, direktorica CEKOR- Centra za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice, Sabina Ivanović, šefica Odseka za procenu uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu u Ministartsvu zaštite životne sredine i Sreten Đorđević, pravni ekspert i advokat.

Na skupu su takođe bili prisutni predstavnici Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada i predstavnici organizacija civilnog društva, koji su izneli sugestije za neophodne izmene i dopune Zakona i posebno sugestije za dva podzakonska akta, koji su u postupku izrade, a koji bi omogućili kvalitetnije učešće javnosti u postupcima procene uticaja.

Strateška procena uticaja razvojnih i drugih planova i programa na životnu sredinu je proces identifikacije budućih posledica i uticaja predloženih strategija, planova i programa kako bi se osiguralo da se u odlučivanju na strateškim nivoima primene principi održivog razvoja, te integrišu pitanja zaštite životne sredine sa društvenim i ekonomskim pitanjima.

Okrugli sto „Ka boljoj implementaciji Strateške procene uticaja na životnu sredinu“ realizovan je uz podršku sub-granta projekta CO-CEED (Civil Society Acts for Environmentally Sound Socio-Economic Development) koji je finansiran od strane EU i programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira ga Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA).