Održana konferencija „Odgovorno upravljanje otpadom“

Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“, Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada, Udruženje industrije otpada „Hrabri čistač“ i Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije“ uz podršku „Ekostar pak“ d.o.o. i CSOnnect programa Regionalnog centra za životnu sredinu, koji finansira Švedska agencija za međonarodnu saradnju- SIDA organizovali su u petak, 20. aprila, konferenciju „Odgovorno upravljanje otpadom“.

Konferencija je održana u Privrednoj komori Srbiji, a učesnici su imali mogućnost da prisustvuju na tri panela: „Ambalažni otpad: problem ili šansa?“; „Komunalni otpad: između javnog i privatnog“; „Opasan otpad: problem rešavanja istorijskog otpada“.

Na panelu „Ambalažni otpad: problem ili šansa?“ učestvovali su Miloš Ljušić, direktor „Umka“ d.o.o.- Fabrika kartona, Filip Abramović, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine, Mihail Mateski, direktor „Greentech“. Kristina Cvejanov, direktorica privrednog društva za upravljanje ambalažnim otpadom „Ekostar pak“ i Ana Larson, direktorica Reloop, Circular Economy Project Development. Moderator je bio Velimir Cvejanov, urednik poslovnog portala o upravljanju otpadom i reciklaži- reciklaza.biz.

Panel  „Opasan otpad: problem rešavanja istorijskog otpada“ moderirala je Sandra Kamberović, sekretarka udruženja industrije otpada „Hrabri čistač“, a učestvovali su Miodrag Mitrović, predsednik komapnije „Miteco“, Željko Pantelić, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine, prof. dr Miroslav Vrvić iz komapnije „Brem group“, Slobodan Aranđelović iz komapnije „Yunirisk“ d.o.o. i Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju PKS.

Na panelu „Komunalni otpad: između javnog i privatnog“ učestvovali su Filip Abramović, pomoćnik minstra za zaštitu životne sredine, Lazar Krnjeta, sekretar poslovnog udruženja komunalnih preduzeća „KOMDEL“, Zoltan Feješ, direktor „Potisje“, Bečej, Ljubinka Kaluđerović, sekretarka odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština. Moderator ovog panela je bio MSc Igor Jezdimirović, predsednik udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“.

Konferenciji je prisustvovalo preko 200 učesnika, a specijalni gost konferencija bio je novinar Jovan Memodović. Otvarajući konferenciju ministar Goran Trivan istakao je da će se Ministartsvo zaštite životne sredine u narednom periodu naročito angažovati na rešabanju pitanja otpada u Srbiji, odnosno na uspostavljanju sistema odgovornog upravljanja otpadom, i to od ambalažnog, do opasnog i istorijskog otpada. Polazeći od detaljnog sagledavanja aktuelnog stanja u ovoj oblasti, bez obzira na težinu i složenost problema, u doglednom periodu biće rešavano pitanje uspostvaljanje regionalnih deponija, stroge zakonitosti u radu operatera, pitanje separacije otpada, i drugih problema u upravljanju otpadom. To će doprineti da Srbija bude čistija, objasnio je ministar i naglasio da će početi oduzimanje dozvola onim operaterima koji ne posluju u skladu sa zakonskim propisima.