Nordijska iskustva kao podsticaj za razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji

U okviru projekta koji ambasade Danske, Finske, Norveške i Švedske sprovode u našoj zemlji, u sredu 15. septembra, u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu, održana je konferencija „Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva“.

Događaj je imao za cilj podizanje svesti najznačajnijih lokalnih aktera o važnosti cirkularne ekonomije i prenošenje nordijskih znanja i primera dobre prakse u ovoj oblasti, sa posebnim naglaskom na iskustva u upravljanju bio otpadom.

Učesnike i učesnice u uvodnom obraćanju pozdravili su Branislav Mamić – sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine, Ištvan Pastor – predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Miloš Vučević – gradonačelnik Grada Novog Sada.

Ambasadorka Danske u Srbiji Nj. E. Suzane Šajn naglasila je značaj razvoja svesti o ponovnoj upotrebi proizvoda kod dece i mladih i neophodnosti napuštanja modela linearne ekonomije u kojoj stvari koristimo i nakon toga bacamo. ”Treba da razmislimo šta i kako možemo da recikliramo i da ponovo koristimo, šta može da se preradi i ponovo postane upotrebivo i vrati se u tokove ekonomije”. Ambasadorka Šajn je rekla da u Danskoj reciklaža i sortiranje otpada ima dugu tradiciju i da deca u tome prednjače. ”Svako domaćinstvo ima deset kanti za otpatke i često se dešava da deca opominju roditelje šta i gde treba da bace”, rekla je ona.

Na putu ka cirkularnoj ekonomiji potrebne su nam inovacije, ali i odgovornost, kako privrednih subjekata, tako i građana i građanki jer svi društveni akteri treba da učestvuju u ovom procesu. Svako ima svoju ulogu, lokalne uprave treba da uspostave zakonodavni okvir, civilno društvo da prihvati i učestvuje, a privrednici treba da sprovedu tehnologije i modele proizvodnje”, istakao je ambasador Norveške u Srbiji Nj. E. Jern Jelsta.

U Srbiji najveći deo bio otpada završava na nesanitarnim deponijama, što predstavlja veliki ekološki izazov ali i potencijal za razvoj cirkularnih poslovnih modela. Jedna od panel diskusija na konferenciji je bila posvećena upravo ovoj temi – „Sistemski pristup cirkularnoj ekonomiji na nacionalnom nivou na primeru bio otpada“, a u razgovoru su učestvovali Jens Moge, stručnjak za upravljanje otpadom iz Norveške, Vini Evers i Mikel Hansen ispred javno komunalnog preduzeća Odense, Danska, Aleksandra Vučinić, šefica Grupe za cirkularnu ekonomiju Ministarstva zaštite životne sredine i Igor Jezdimirović, predsednik Upravnog odbora udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“.

Jezdimirović je, govoreći o problemima koji onemogućavaju brži razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji, istakao nedostatak tačnih podataka o količinama otpada koji se generiše kako na nivou lokalnih samouprava, tako i u celoj zemlji, i još uvek slabo uviđanje značaja ove teme kod ključnih donosilaca odluka. Bio otpad se u našoj zemlji uglavnom odlaže neadekvatno, na nesanitarne deponije, i uzrokuje brojne požare i zagađenje. Jezdimirović je naglasio da je potrebno izgradnju novog sistema poveriti osobama koje razumeju problematiku i ulagati u stručna lica koja će ličnim primerom pokazati sav potencijal bio otpada.

Konferencija  “Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva” je prva u seriji događaja na temu cirkularne ekonomije koji će nordijske ambasade tokom septembra i oktobra organizovati u nekoliko gradova u Srbiji. Skup u Novom Sadu realizovan je u partnerstvu sa Nordijskom poslovnom alijansom (NBA), Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Vojvodine.

Snimak razgovora može se pogledati na youtube kanalu Privredne komore Vojvodine.

Fotografije: Dobrica Mitrović i reciklaza.biz