Konferecija Saradnjom do održivog razvoja

Predstavik Inženjera zaštite životne sredine učestovao na panelu u okviru konferencije „Saradnjom do održivog razvoja – Agenda 2030 – Novi Sad“

Konferencija “Saradnjom do održivog razvoja – Agenda 2030 – Novi Sad” održana je 30.09.2019. godine u Novom Sadu sa ciljem doprinosa senzibilizaciji i podizanju svesti o Agendi 2030 i lokalizaciji ciljeva održivog razvoja (COR).

Agenda 2030 UN je Globalna razvojna agenda koja sadrži 17 ciljeva održivog razvoja, koji su proistekli iz Milenijumskih ciljeva razvoja i koji se medusobno prožimaju kroz sve tri dimenzije održivog razvoja – ekonomsku, ekološku i socijalnu.

Ostvarenje ciljeva održivog razvoja zahteva anagažovanje sva tri nivoa vlasti: globalni, nacionalni i subnacionalni (lokalni). Osnov ostvarivanja ciljeva održivog razvoja je lokalna zajednica jer su one najbliže građanima i direknto utiču na njihov život. Tokom konferencije konstatovano je da je potrebno njihovo ugrađivanje u svakodnevne aktivnosti lokalne zajednice i planska dokumenta na nivou jedinica lokalne samouprave.

U okviru konferencije održana su dva panela.
Prvi panel bio je posvećen multisektorskoj saradnji u ostvarenju ciljeva održivog razvoja, prikazu strateškog okvira razvoja Grada Novog Sada, uloge organizacija civilnog sektora u sprovođenju i praćenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja (COR) i primera dobre prakse iz privatnog sektora u procesu dostizanja COR.

Panelisti su bili:

– Marijana Dukić Mijatović, savetnica gradonačenika za implementaciju strateških projekata, kabinet Gradonačelnika
– Igor Jezdimirovic, predsednik Upravog odbora udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“
– Tijana Koprivica, direktorka za održivo poslovanje, Delta holdin

Druga panel sesija bila je posvecena lokalizaciji Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja (COR), u okviru koje je diskutovano o primerima dobre prakse u pogledu podizanja svesti o Agendi 2030 i COR, uticaju gradova i opština na COR, te ulozi lokalnih samouprava u pogledu integracije ciljeva održivog razvoja u lokalne strategije.

Panelisti su bili:
– Bogdan Banjac, savetnik u stručnoj službi Poverenice za zaštitu ravnopravnosti
– Branislav Svorcan, pomocnik gradonačelnice za kulturu i informisanje, Grada Sombora
– Cecilija Šajber, direktroka Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Kikinde

Ucesnicima su se obratili i Ljiljana Koković, pomoćnica gradonačelnika Grada Novog Sada, Milena Peralović, menadžerka projekta „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRi), Dušanka Golubović, predsednica SKGO, Tatijana Grnčarski, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Sanja Stanković, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku Vlade AP Vojvodine.

Ova konferencija deo je regionalnog projekta „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRi), Nemacke razvojne saradnje, koji sprovodi GIZ GmbH i njegovih partnera Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu u saradnji sa Pokrajinskim Sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Grada Novog Sada.