Ekologija i otpad kao resurs

U okviru međunarodnog sajma LORIST u Novom Sadu u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine održan je skup pod nazivom „Ekologija i otpad kao resurs“ posvećen primerima dobre prakse u upravljanju otpadom u Vojvodini. 

Okupljenima se obratio Nemanja Erceg, vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine koji je naglasio da pored razmene iskustva i predstavljanja svojih dostignuća treba istaći i probleme u radu kako bi se došlo do zajedničkog cilja, čistije i zdravije životne sredine.

Predstavnici organizacija su kroz primere dobre prakse prezentovali prisutnima svoje planove o upravljanju otpadom. Predstavnik Remondis Medison DOO, Bojan Sudarev je najavio pomake u zbrinjavanju i reciklaži medicinskog otpada. Direktor kompanije Božić & sinovi, Nikola Egić je ukazao na probleme u reciklaži elektronskog i električnog otpada.

Predsednik udruženja Inženjeri zaštite životne sredine, Igor Jezdimirović je predstavio ulogu civilnog sektora u upravljanju otpadom i upoznao prisutne sa brojnim aktivnostima organizacije. Takođe je naglasio da će se u narednom periodu nastaviti i pojačati aktivnosti na praćenju javnih finansija u oblasti zaštite životne sredine te da se promeni trend da se sredstva namenjena zaštiti životne sredine troše nenamenski.