Istraživanje o informisanosti, navikama i stavovima građana i građanki Novog Sada o odvojenom sakupljanju komunalnog i drugog kućnog otpada

Udruženje ”Inženjeri zaštite životne sredine” i Lokalni ombudsman Grada Novog Sada od 15. maja do 15. oktobra sprovode istraživanje o ekologiji pod nazivom „Informisanost, navike i stavovi stanovništva o odvojenom sakupljanju komunalnog i drugog kućnog otpada na teritoriji Grada Novog Sada.

Cilj istraživanja je da se utvrdi koliko postojeća i planirana rešenja za odvojeno sakupljanje (primarnu separaciju) komunalnog i drugog kućnog otpada na teritoriji Grada Novog Sada odgovaraju potrebama stanovništva, koje su mogućnosti za unapređenje planiranog sistema primarne separacije, kao i da li postoje alternativna rešenja koja bi u većoj meri zadovoljila potrebe građana i građanki.

U prvom delu istraživanja analizirani su važeći zakoni i podzakonski akti i planska dokumenta koja su usvojena za Grad Novi Sad, kako bi se utvrdilo kakav sistem odvojenog sakupljanja otpada je u ovim dokumentima predviđen.

Drugi deo ovog istraživanja obuhvata sprovođenje terenske ankete na teritoriji Grada Novog Sada u pet gradskih celina (Grbavica, Bistrica, Klisa, Žitni trg, Petrovaradin) i pet prigradskih mesnih zajednica (Budisava, Kisač, Rumenka, Veternik i Bukovac).

Pozivamo Vas da, ukoliko Vam se naši anketari i anketarke obrate, porazgovarate sa njima o ovoj temi i odgovorite na pitanja u vezi sa odlaganjem različitih vrsta komunalnog otpada i razdvajanju, odnosno primarnoj separaciji, i na taj način nam pomognete da zajedno dođemo do preporuka koje će unaprediti funkcionisanje postojećeg sistema upravljanja komunalnim otpadom i učiniti naš grad čistijim.

Dodatne informacije o istraživanju možete dobiti od našeg tima koji je zadužen za ovu aktivnosti, putem mejla izzsns@gmail.com.

OMBUDSMANKA istrazivanje pismo

 

/Ovaj tekst napisan je u okviru programa  „OPENS u niskom startu“, koji je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Кancelarije za mlade i Omladinskog saveza udruženja „OPENS“./