Završen međunarodni letnji kamp „Dunavka ala“

U nedelju, 31.07.2022. godine, uspešno je završen međunarodni letnji kamp Dunavska ala, posvećen očuvanju životne sredine i reciklaži. Kamp je realizovan u selu Jazak i Novom Sadu. Na kampu su pored kamp lidera i profesionalna umetnika, učestovali volonteri iz Japana, Tajlanda, Švedske, Bugarske, Srbije, Italije, Češke i Rusije.

Kamp je bio posvećen kreiranju i izradu primenjenih umetničkih instalacije, koje se koriste kao kante za odlaganje otpada. Glavna inspiracija za izradu instalacija bila je Ala kao mitološko biće, koje je snažno, bučno, proždrljivo i nezasito, koje uništava i proždire sve pred sobom. U slučaju projekta Dunavska ala, Alu predstavlja otpad koji uništava životnu sredinu, dok su volonteri branioci životne sredine koji žele da je zaštite.

Pre samo početka izrade kanti, bio je predstavljen  koncept koji spaja likovnu umetnost i ekologiju i zove se apsajkling (eng. upcycling). Ova nova metoda podrazumeva kreativnu ponovnu upotrebu i transformaciju otpadne materijale i drugih neželjenih proizvoda u nove materijale i proizvode koji imaju umetničku ili ekološku vrednost. Ideja ovog koncepta potiče još od kraja 19. veka.

Umetničke instalacije – kante su izrađene od recikliranog metalnog otpada, odnosno od starih bojlera, poklopaca za metalne lonce za kuvanje hrane, metalnih cevi i drugog metalnog otpada od nerđajućeg čelika, koji je projektni tim prikupio sa metalnog otpada. Kreirano je ukupno deset kanti. Kante su dizajnirali volonteri uz stručnu pomoć profesionalnih umetnika i akcenat je bio da svako od volontera, na osnovu njihovog kulturnog nasleđa, kreira kantu sa detaljima (metalnim dodacima) koji bi predstavljali Alu.

Instalacije – kante su predstavljene javnosti na kupalištu Štrand, u sklopu događaja Dunavsko more.

Projekat „Dunavska ala“ su sproveli Inženjeri zaštite životne sredine, zajedno sa projektnim partnerom Fondacijom Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022 i Mladim istraživačima Srbije. Projekat je finansiran od strane Fondacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022 i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Takođe, projekat je podržan i od strane Omladinskog saveza udruženja „OPENS“ i Grada Novog Sada – Gradske uprave za sport i omladinu.