Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji uz pomoć nordijskih zemalja

Pod okriljem Nordijskog saveta ministara, Ambasade Danske, Finske, Norveške i Švedske, a u partnerstvu sa Privrednom komorom Vojvodine organizuju konferenciju “Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji- nordijska iskustva”.

Konferencija će se održati u sredu, 15. Septembra 2021. godine, sa početkom u 10:00 časova

Ova konferencija je prva u seriji događaja na temu cirkularne ekonomije, u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu koji će biti organizovani tokom septembra i oktobra meseca. Cilj konferencija pod nazivom “Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva” jeste dizanje svesti ključnih lokalnih partnera o važnosti cirkularne ekonomije, donošenju predloga o nastavku sprovođenja principa cirkularne ekonomije u Srbiji, kao i prenošenje nordijskih iskustava i znanja u ovoj važnoj oblasti.

Veći deo bio otpada u Srbiji danas završava na deponijama, koje su uglavnom nesanitarne što predstavlja veliki ekološki izazov na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Ovakvo stanje u Srbiji se sa druge strane može posmatrati kao velika prilika u okviru cirkularne ekonomije za bolji i bezbedniji način upravljanja otpadom, ali i potencijal za stvaranje poslova i dodatne vrednosti u cirkularnoj ekonomiji.

Upravljanje otpadom u Danskoj prolazi kroz promenu celokupnog koncepta, pa se politike upravljanja otpadom više ne razvijaju na lokalnom, opštinskom nivou, već nacionalnom, usklađene sa politikom usmerenom na više recikliranja, ponovnu upotrebu i sa fokusom na cirkularnu ekonomiju. Ovo stavlja nove zahteve pred opštinske politike upravljanja otpadom, sa fokusom ne samo na sortiranje otpada i reciklaži, već na smanjenju otpada i ponovnoj upotrebi.

Među mnogobrojnim temama, a deleći nordijska iskustva u oblasti separacije, prikupljanja i tretmana bio otpada,  na konferenciji će se između ostalog govoriti o novom danskom Planu o otpadu kojim će se novi koncept sprovoditi u praksi, primerima organizovanog recikliranja i ponovnog korišćenja, saradnji sa nevladinim organizacijama i inovativnom radu sa startap kompanijama, ali i o koristima i načinima upravljanja bio otpadom, ekonomskim i regulatornim merama.

Konferencija u Novom Sadu organizovana je u partnerstvu sa Privrednom komorom Vojvodine, Nordijskom poslovnom alijansom, NALED-om, i u saradnji sa Skupštinom AP Vojvodina, Gradom Novim Sadom i Privrednom komorom Srbije.

Svi zainetersovani moći će uživo da prate konferenciju  putem linka https://youtu.be/dWHPxFGtKhc i fejsbuk stranice udruženjan “Inženjeri zaštite životne sredine”.