„Životna sredina i građani Balkana – uloga i održivost civilnog društva“

U organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC u Beogradu je 11. i 12. decembra uspešno realizovana regionalna konferencija „Životna sredina i građani Balkana – uloga i održivost civilnog društva”.

Više od 100 predstavnika i predstavnica civilnog društva, međunarodnih organizacija, institucija vlada u regionu i lokalnih samouprava kroz različite panele i radionice imali su priliku da razmene iskustva i čuju dobre primere u oblastima zagovaranja u oblasti životne sredine, o značaju građanske participacije u procesu donošenja odluka, kao i o dobrim modelima saradnje organizacija civilnog društva sa lokalnim samoupravama.

Konferencija je organizovana u okviru „Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect“ koji REC realizuje od 2015. godine uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA. Kroz program je do sada podržano 66 organizacija u ukupno 11 konzorcijuma, koji su reazultate jednogodišnjeg institucionalnog granta predstavili na konferenciji i vizuleno, putem posebno pripremljenih postera.

U radu skupa učestvovali su predstavnici udruženja Inženjeri zaštite životne sredine – Environment Engineering Group iz Novog Sada, „Zelenog kruga“ iz Bačkog Petrovca i MIBOR Mladi istraživači Bora iz Bora.

Detaljnije informacije o održanim panel diskusijama mogu se pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji programa CSOnnect:

Prvi dan Konferencije

Drugi dan Konferencije