Uspešno održana konferencija „Upravljanje otpadom i cirkularna ekonomija“

U četvrtak, 1. decembra 2022. godine, u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine, održana je Konferencija „Upravljanje otpadom i cirkularna ekonomija“. 

Prisutne je ispred domaćina, Privredne komore Vojvodine, pozdravio Zoran Trpovski, sekretar Udruženja industrije PKV. Trpovski je istakao značaj razvoja cirkularne ekonomije i međusobne saradnje, posebno skrenuvši pažnju na Savet za cikularnu ekonomiju, koji je ova osnovan 2019. godine, a koji ima za cilj razvoj koncepta cirkularne ekonomije, povezivanje, osmišljavanje i realizaciju zajedničkih aktivnosti privrednih subjekata, državnih institucija, naučno-istraživaček zajednice i organizacija civilnog društva.

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg predstavio je aktivnosti koje će biti sprovedene u AP Vojvodini u skladu sa Akcionim planom za period 2022–2024.  Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031.

Eceg je istakao da se među najvažnijim ciljevima za odgovorno upravljanje otpadom nalaze separacija otpada kroz primarnu i sekundranu separaciju kako iz domaćinstava tako i iz industrije, jačanje kapaciteta pokrajinskih institucija i lokalnih samouprava u ovoj oblasti i adekvatno skladištenje i tretman industrijskog otpada. Erceg je naglasio i da bi bilo značajno da razvijamo i primenjujemo cirkularnu ekonomiju kako bismo na odgovarajući način iskoristili otpad i doprineli očuvanju životne sredine.

Nakon predstavljanja aktivnosti AP Vojvodine u narednim godinama, Mira Radenović, članica Gradskog veća za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost predstavila je dosadašnje realizovane i planirane buduće aktivnosti u okviru regionalnog projekta čiji je nosilac Grad Novi Sad.

Do sada je izrađena potrebna dokumentacija za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom koja je, kako je Radenović istakla, prošla sve potrebne verifikacije nadležnih organa, kao i da je proverena i pozitivno ocenjena i od strane stručne komisije Evropske unije.

Rezulatati istraživanja „Informisanost, navike i stavovi stanovništva o odvojenom sakupljanju komunalnog i drugog kućnog otpada na teritoriji Grada Novog Sada“ pokazali su da su građani i građanke Novog Sada spremni i motivisani da odvojeno odlažu otpad nastao u domaćinstvu. Rezultate istraživanje najavila je Marina Popov Ivetić, Lokalni ombudsman Grada Novog Sada ističući da se institucija Lokalnog ombudsmana problemom upravljanja različitim vrstama otpada, u saradnji sa udruženjem „Inženjeri zaštite životne sredine“ bavi već treću godinu za redom.

Ivana Milovac, ispred Inženjera zaštite životne sredine istakla je da rezultati pokazuju da bi 92,2% ispitanika/ca prihvatilo sistem suve i mokre kante, dok bi reciklažna dvorišta koristilo njih 84,2%, dok su kao potencijalne prepreke za njihovo korišćenje navođeni nedostatak automobila, nemogućnost odlaska do planiranog prostora zbog starosti, i slično. Sa pojmom cirkularne ekonomije upoznato je oko četvrtina učesnika ispitivanja, ali je primetno da među građanima i građankama postoje određene navike koje se tiču ciruklarne ekonomije i odvajanja otpada i nastojanje da i mimo sistema smanje količinu otpada koji generišu.

Značaj razvoja cirkularne ekonomije preoznala je i Beogradska otvorena škola, koja je u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovela projekat „Zeleni inkubator“, uz podršku Evropske unije. Lazar Jovčić, ispred Beogradske otvorene škole predstavio je rezultate ovog trogodišnjeg projekta, među kojima je i 40 izrađenih studija o potencijalima za razvoj cirkularne ekonomije lokalnih zajednica u Republici Srbiji. 

Igor Jezdimirović, ispred udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“ koje je realizovalo ovo istraživanje, predstavio je publikaciju „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji“ koja sublimira rezulatate do kojih su istraživački timovi došli tokom skoro trogodišnjeg rada na izradi lokalnih studija u 40 lokalnih zajednica. Jezdimirović je istakao da u sprovođenje predloženih mera aktivno učešće trebalo bi da uzmu svi od jedinica lokalne samouprave, njihovih preduzeće kojima je poverena delatnost upravljanja komunalnim otpadom, Autonomne Pokrajine Vojvodine, preko resornog Ministarstva zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, drugih nadležnih ministarstva i nadležnih inspekcijskih službi, Privredne komore Srbije, Privredne komore Vojvodine do organizacija civilnog društva.

 

Konferencija “Upravljanje otpadom i cirkularna ekonomija” realizovana je u okviru projekta “Zeleni inkubator” koji sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i „Inženjerima zaštite životne sredine“, uz podršku Evropske unije, a realizaciju konferencije podržali su i Privredna komora Vojvodine i Omladinski savez udruženja “OPENS”.

Ceo snimak konferencije može se pogledati OVDE.

 

/Ovaj tekst napisan je u okviru programa  „OPENS u niskom startu“, koji je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Кancelarije za mlade i Omladinskog saveza udruženja „OPENS“./