Suočavanje sa izazovima zagađenja otpadom na Zapadnom Balkanu

Beč, 27. mart 2024. – Potvrđujući značajan uticaj koji otpad ima na zagađenje životne sredine i zdravlje ljudi u okviru obeležavanja Mađunarodnog dana bez otpada, organizovana je dvodnevna „Konferencija o suočavanju sa izazovima zagađenja otpadom na Zapadnom Balkanu“.

MSc Igor Jezdimirović, kao predstavnik Inženjera zaštite životne sredine, prezentovao je rezultate studije pod nazivom „Bačeni vazduh: Uticaj požara na deponijama na zagađenje vazduha i zdravlje ljudi u Srbiji“. Rezultati su predstavljeni u okviru sesije “Izazovi zagađenja od opasnog otpada u odabranim sektorima visokog uticaja,” studija je osvetlila kritičnu povezanost između požara na deponijama, zagađenja vazduha i javnog zdravlja u Srbiji.

Ovaj događaj bio je deo šire inicijative koju predvodi Jugoistočna evropska platforma za borbu protiv zagađenja (SEEPP), osnovane 2019. godine.

Značaj Međunarodnog dana bez otpada, koji se obeležava 30. marta svake godine, istaknut je tokom celog događaja. Prepoznat rezolucijom Ujedinjenih nacija, ovaj dan služi kao poziv na održive obrasce potrošnje i proizvodnje, usklađujući se sa ciljevima Agende 2030 za održivi razvoj.

Konferencija u Beču poslužila je kao platforma za diskusiju o planu rada SEEPP-a za 2024. godinu i dalje, naglašavajući saradnju između donosilaca politika, stručnjaka iz industrije, akademika i istraživača. Fokus diskusija bile su strategije za promociju prevencije nastajanja otpada, smanjenje, reciklaža i principi cirkularne ekonomije na Zapadnom Balkanu.

Konferencija je naglasila prekograničnu saradnju kao ključnu u efikasnom suočavanju sa izazovima upravljanja otpadom. Podsticanjem regionalnih partnerstava i saradnje između susednih zemalja, učesnici su nastojali da razviju zajedničke strategije i udruže resurse kako bi se borili protiv zajedničkih ekoloških problema.

Glavni rezultat konferencije bio je formulisanje akcionog plana za partnerstva, zajedno sa predlozima za konkretne regionalne i lokalne inicijative za rešavanje problema otpada i zagađenja. Podsticanjem saradnje i promovisanjem održivih praksi, inicijativa teži da otvori put čistijem i zdravijem okruženju na Zapadnom Balkanu i šire.