Sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU

Centar za održivi razvoj – CEKOR i udruženje Fractal u petak 9. februara, u Zelenom salonu Narodne skupštine u Beogradu, organizovali su tematsku sednicu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 „Javno privatno partnerstvo i koncesije u oblasti životne sredine“.

Javno privatno partnerstvo (JPP) je model finansiranja koji vlada Srbije razmatra kao jednu od mogućnosti za osiguranje i unapređenje potrebnih usluga ili infrastrukturnih projekata za građane, između ostalog i u sprovođenju mera koje imaju za cilj smanjivanje zagađenja ili povećanja energetske efikasnosti. O planovima Ministarstva životne sredine, učesnike i učesnice sastanka informisao je Filip Abramović, pomoćnik ministra u sektoru za upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Koje su ključne nedoumice oko JPP i stavovi civilnog sektora u regionu govorio je Zvezdan Kalmar (CEKOR), a o učešću privatnog sektora u razvoju javne infrastrukture i radu javnih službi Pera Marković (CEKOR).

U radu skupa učestvovali su predstavnici i predstavnice Stalne konferencije gradova i opština, lokalnih samouprava, poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao i predstavnici i predstavnice civilnog sektora, među kojima i predstavnici „Inženjera zaštite životne sredine“ iz Novog Sada.