Rezultati istraživanja o preprekama koje u praksi sprečavanju prikupljanje farmaceutskog otpada od građana na teritoriji Grada Novog Sada

Na inicijativu Lokalnog obudsmana Grada Novog Sada i u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine udruženje Inženjeri zaštite životne sredine obavilo je istraživanje o problemima i preprekama za sakupljanje farmaceutskog otpada od građana Novog Sada.

Jedanaest apotekarskih ustanova sa teritorije Grada Novog Sada učestvovalo je u intervjuima gde je utvrđeno da su građani svesni načina o pravilnom odlaganju lekova kojima je istekao rok trajanja, ali apoteke ne primaju takve lekove.

U toku 2014. godine Fakultet Tehničkih Nauka iz Novog Sada učestvovao je u istraživanju koje je pokazalo da se u Dunavu nalaze velike količine supstanci iz lekova kao što su kafetin, antidepresivi, beta-blokatori, što je pokazatelj nepravilnog odlaganja otpada koji bacanjem u kanalizaciju završi u životnoj sredini in a taj način negativno utiču na sav živi svet pa samim tim i na bezbednost i zdravlje ljudi.

Cela publikacija je dostupna klikom na LINK.