Sinergija međunarodnih propisa u cilju regulisanja oblasti upravljanja opasnim otpadom

Uvodni sastanak projekta „Jačanje sinergije između Bazelske, Roterdamske, Stokholmske i Minamata konvencije“ održan je  20. februara u prostorijama Ujedinjenih nacija. Projekat finansira UN Environment, a sprovodi ga Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Programom UN za razvoj. 

U uvodnom obraćanju, Sanja Roglić, ispred Ministarstva zaštite životne sredine i Žarko Petrović, programski analitičar Programa UN za razvoj, najpre su predstavili aktivnosti i ciljeve projekta. Bazelsku, Roterdamsku, Stokholmsku i Minamata konvenciju, predstavili su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine. 

O svrsi i ciljevima Bazelske konvencije govorila je Penka Nikolovski. Bazelska konvencija nastale je zbog zabrinutosti u vezi sa pošiljakama opasnog otpada iz industrijskih zemalja u zemlje u razvoju, a Srbija ju je ratifikovala 2002. godine i direktno primenjuje njene odredbe. 

Roterdamska konvencija uređuje postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini. Ovu konvenciju, koju je Srbija ratifikovala 2009. godine. predstavila je Suzana Andrejević Stefanović.

Ivan Đuričković je govorio o primeni Stokholmske konvencije Implementirana takođe 2009. godina, propisuje obaveze utvrđivanja, zabrane ili ograničenje proizvodnje, prometa i korišćenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci. 

Minamata konvenciju, prvi međunarodni akt kojim se reguliše pojedinačna materija štetna po životnu sredinu, predstavila je Sonja Roglić. Njen cilj jeste da se zaštite životna sredina i zdravlje ljudi od posledica zagađenja nastalih usled antropogenih emisija i ispuštanja žive i njenih jedinjenja u životnu sredinu. Za razliku od prethodnih, ova konvencija još uvek nije potvrđena domaćim propisima.

Zajednički cilj ove četiri konvencije jeste zaštita zdravja ljudi i životne sredine. U okviru ovog projekta biće uspostavljeni odgovarajući regulatorni i zakonodavni okviri za združeno sprovođenje konvencija i jedinstveni informativni sistem za potrebe izveštavanja. Takođe, biće realizovane različtie aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta i podizanja svesti donosioca odluka, industrije, naučne zajednice, poslovnog i civilnog sektora.