Jačanje saradnje izmedju NDNV i nevladinih organiizacija

Nezavisno društvo novinara Vojvodine organizovalo je 19. februara akciju jačanja saradnje sa nevladinim sektorom, a u cilju promovisanja civilnog sektora i približavanja njegovog rada široj javnosti. Akcija je izvedena u formi fokus grupa, a u njoj je učestvovala i organizacija Inženjeri zaštite životne sredine.

Pored predstavljanja same organizacije i njenih brojnih aktivnosti, iskorišćena je prilika da se u direktnom razgovoru sa novinarima i urednicima skrene pažnja na potrebe ciljnih grupa kojima su naše aktivnosti posvećene. Značajne su i inicijative pokrenute na ovom sastanku, u pravcu umrežavanja organizacija civilnog sektora, kako međusobno, tako i sa blogerima i širom publikom. Posebno je apostrofiran rad na promociji organizacija civilnog sektora i na društvenim mrežama.

Kao prvi rezultat ove akcije navodimo već započetu saradnju sa istraživačkim novinarima organizacije VOICE, na temu finansiranja zaštite životne sredine u Novom Sadu, čime se Inženjeri zaštite životne sredine već duže vreme bave.