Potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između kompanije Patrol 023 iz Zrenjanin i Inženjera zaštite životne sredine

U želji da unaprede međusobnu saradnju i zajedničkim snagama doprinesu unapređenju i zaštiti životne sredine kompanija Patrol 023 iz Zrenjanina i Inženjeri zaštite životne sredine potpisali su ugovor o poslovno tehničkoj sardanji.

Kako bi konkretizovali svoju saradnju na konferenciji za medije održanoj u Medija centru Vojvodine 11.09.2019. potpisani su i aneksi ugovora kojima se bliže definišu zajedničke aktivnosti u okviru projekata „Kilometri za budućnost“ i „Korporacije za buduće generacije“.

Projekat „Kilometri za budućnost“ posvećen je izbacivanju vozila sa dizel motorima iz upotrebe u radu kompanije Patrol 023 i prelazak u potpunosti na TNG i CNG goriva do kraja 2020. godine, kao i odvajanju dela svojih prihoda za organizovanje konkretnih aktivnosti koje doprinose zaštiti životne sredine i borbi protiv klimatskih promena.


Projekat „Korporacije za buduće generacije“ posvećen je podršci kompanijama u prelasku na održivije poslovanje i organizovanje konkretnih aktivnosti na zaštiti životne sredine, kao i na podršku kompanija radu organizacija civilnog društva.

Pored ova dva projekta tim Inženjera zaštite životne sredine izradiće studiju o uticaju vozila na dizel i TNG/CNG gorivo na životnu sredinu, koristeći konkretne podatke kompanije Patrol 023.

Partol 023 iz Zrenjanina kao društveno odgovorna kompanija brednirala je svoja vozila ekološkim porukama, u želji da skrene pažnju na neophodnost zajedničkog delovanja u zaštiti životne sredine.