Podrška Grada za nabavku bicikla: Održan Okrugli sto o radnoj verziji Pravilnika za program subvencija

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu ima novu stavku,  uvedenu na inicijativu novosadskih biciklista i biciklistkinja – „Podsticanje korišćenja bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva“.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine pripremila je radnu verziju Pravilnika o uslovima i načinima sprovođenja planiranog podsticaja, a kako bi se u proces njegove izrade uključio što veći broj zainteresovanih u četvrtak 18. februara, u velikoj sali Skupštine Grada, organizovan je Okrugli sto.

Pravilnikom je predviđeno raspisivanje Javnog konkursa za udruženje koje bi, samo ili u partnerstvu, apliciralo za opredeljenih 8 miliona dinara i sprovelo aktivnost odobravanja i dodele podsticaja za građane i građanke.

Predstavnici i predstavnice 19 udruženja građana uključili su se u raspravu i izneli svoja zapažanja i sugestije na predloženi tekst. U prvom delu Pravilnika, kojim je bliže objašnjeno raspisivanje javnog poziva za udruženja, predloženo je da se informacija o konkursu osim na sajtu uprave i dnevnom listu, objavi i u medijima. Sugerisano je da se ostavi dovoljno dugačak rok za prijavu na konkurs, kao i realan rok za podnošenje prigovora.

Kada je u pitanju samo sprovođenje podsticaja koje bi radila udruženja, naglašeno je da bi trebalo pažljivo definisati na koji način će se subvencija odobravati, kako će se odrediti visina podsticaja, ko može da se prijavi za podršku, kako sačiniti rang listu i drugo.

Od strane prisutnih predloženo je Gradskoj upravi da se razmisli i o angažovanju udruženja koje bi bilo zaduženo za monitoring ovog novog programa, kako bi se on sproveo na što bolji način i dobile informacije za njegovo unapređenje u budućnosti.

Učesnici i učesnice, među kojima su bili i predstavnici „Inženjera zaštite živone sredine“, saglasili su se da je uvođenje ovog programa podsticaja kvalitetna promena načina planiranja i potrošnje gradskog eko-dinara, i izrazili nadu da će prerasti u kontinuiranu aktivnost.