Javna rasprava o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike guma Linglong ponovo je održana bez javnosti

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu 18. februara održana je javna rasprava o proceni uticaja na životnu sredinu zrenjaninske fabrike guma Linglong.  Kao i prethodnog puta, kada je javna rasprava organizovana u Zrenjaninu, zainteresovani građani i građanke koju su želeli da iskažu svoje mišljenje i zatraže dodatna objašnjenja bili su sprečeni da zaista u njoj i učestvuju.

Iako su svoj dolazak uredno prijavili organizatorima putem  mejla ili telefona, kako je u pozivu i navedeno, više od 70 predstavnika i predstavnica organizacija, pojedinci i drugi zainteresovani, na ulazu u Pokrajinski zavod dobili su informaciju da nije obezbeđeno dovoljno mesta za sve.

Uz obrazloženje da zbog epidemioloških mera u sali ne može biti više od 37 osoba, resorni pokrajinski sekretarijat, kao organizator, pred ulaznim vratima saopštio je prisutnima da će svi zainteresovani javnoj raspravi moći da prisusvuju u grupama. Ovo je, s razlogom, izazvalo veliko negodovanje okupljenih. Pokrajinski zavod je bio dužan, naročito iz razloga što je imao uvid u broj lica koja će prisustvovati javnoj raspravi, da obezbedi adekvatan prostor kako bi svi oni koji su ranije podneli primedbe na studiju o proceni uticaja mogli da iskoriste svoje pravo da se njihov glas o potencijalnim problemima koji ovaj projekt može da donese javno čuje.

Medijima je takođe prvo saopšteno da ne mogu da uđu u salu gde se održava javna rasprava, pa je naknadno postavljen uslov da ne koriste kamere u sali. Nakon kraće rasprave, novinarima i novinarkama i njihovim ekipama ipak je dozvoljeno da uđu u salu.

„Inženjeri zaštite životne sredine“ bili su na licu mesta, ali su doneli odluku, kao i veći broj okupljenih udruženja i grupa, da ne uzmu učešće u javnoj raspravi koja je organizovana na ovakav način.

Linglong fabrika guma koje se gradi u Zrenjaninu najavljivana je kao jedna od najvećih i najznačajnijih investicija u Vojvodini, investitora „Linglong International Europe“ doo Zrenjanin. Ovaj projekat započet je još 2019. godine dok su se studije o proceni uticaja na životnu sredinu samo najavljivale. Za ovaj projekta karakteristična je i metoda koja se koristila – salami slicing, a koja se sprovodi sa ciljem izbegavanje izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu tako što se projekat podeli fazno, a njegovi najvažniji delovi ne uzimaju u obzir u samom početku gradnje objekta.