Osnovan Savet za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Vojvodine

 

U Privrednoj komori Vojvodine konstituisan je Savet za cirkularnu ekonomiju. Za predsednika Saveta izabran je Vladimir Dragović, generalni direktor „DRA Group d.o.o“, Subotica, a za zamenika je imenovan Igor Jezdimirović, predsednik novosadske organizacije  Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad.

Članovi Saveta su i Zoltan Feješ, direktor bečejskog komunalnog preduzeća Potisje, Mihail Mateski, direktor kompanije Greentech iz Novog Sada i Velimir Cvejanov, urednik poslovnog portala Reciklaža.

Govoreći o motivima koji su PKV vodili ka formiranju Saveta za cirkularnu ekonomiju, Zoran Trpovski, sekretar Udruženja industrije PKV, naveo je težnju ka  podizanju svesti i odgovornosti o upravljanju industrijskim, komunalnim i drugim otpadom, višestrukom korišćenju sirovina, razvoju i primeni regulative iz ove oblasti na području AP Vojvodine. – Imajući u vidu činjenicu da su životna sredina, upravljanje otpadom, cirkularno korišćenje sirovina i svi drugi segmenti koji su obuhvaćeni ovim konceptom izuzetno značajni ne samo zbog ispunjavanja uslova u vezi sa pristupanjem EU nego, još više, zbog zdravlja sadašnjih i budućih generacija, veoma smo zadovoljni zbog konstituisanja ovog Saveta, naglasio je Trpovski.  – Odlučili smo se za formu saveta pošto je ova problematika značajno šira od pojedinačnih udruženja i tiče se podjednako industrije, usluga i poljoprivrede, s tim da je naše udruženje operativno zaduženo za funkcionisanje, rekao je on.

Predsednik Saveta Vladimir Dragović je ocenio da je PKV, osnivanjem Saveta za cirkularnu ekonomiju, dobila niz mogućnosti da u godini nakon obeležavanja stogodišnjice postojanja, u okviru jedinstvenog komorskog sistema, aktivno učestvuje u procesu donošenja novih preciznijih propisa, ali i da ukaže na nepravilnosti i poboljša upravljanje industrijskim i drugim otpadom na teritoriji AP Vojvodine. – Siguran sam da ćemo postići vidljive rezultate u pogledu podizanja svesti, kako u privredi, tako i kod svih zainteresovanih pojedinaca i institucija“, istakao je Dragović.