OPŠTINE SA NULA OTPADA: Pokrenut sajt „Brojimo do 0 zajedno“

U okviru projekta “Opštine sa nula otpada“, koji uz finansijsku podršku Evropske unije realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija), od danas je svim zainteresovanima ali i široj javnosti dostupan zajednički sajt na adresi www.opstinesanulaotpada.com.

Polazeći od stava da otpad nije odgovornost samo jednog aktera, već da se tiče svih nas, projekat će pružiti podršku lokalnim zajednicama prekograničnog područja kako bi zajedno unapredili sistem upravljanja otpadom vodeći brigu o životnoj sredini i očuvanju prirodnih resursa.

Aktivnosti će se sprovoditi u 6 pilot opština (3 u Republici Srbiji – Vladimirci, Krupanj i Bajina Bašta) i 3 u Bosni i Hercegovini (Visoko, Ilijaš i Sarajevo Centar), ali i preko 90 jedinica lokalne samouprave u obe države.

Različiti programi koji se planiraju namenjeni su komunalnim preduzećima, donosiocima odluka u opštinama, srednjim školama, građanima i građankama.

Osim detaljnijih informacija o projektu, na novom sajtu mogu se pronaći i projektne vesti, saopštenja za javnost, najavlje događaja, promotivni materijali, primeri dobrih praksi. Predviđeno je da se na ovu platformu postave i materijali sa konferencija i obuka, priručnici i bilteni koji će biti kreirani u okviru projektnih aktivnosti.

Zainteresovani već sada imaju priliku  za razmenu iskustava putem online foruma koji je deo sajta.

Povezivanje sa kolegama i koleginicama, usvajanje novih znanja i dijalog o konceptu nula otpada i cirkularnoj ekonomiji biće mogući i kroz učešće na interaktivnim konferencijama koje se planiraju u narednim mesecima.

Projekat “Opštine sa nula otpada“ finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom.

#cbcsrbbih #prekograničnasaradnja #EUuSRB #EUuBiH #nulaotpada #zerowaste #opštinesanulaotpada #zerowastemunicipalities #razmjenaznanja #umrežavanje #zajedničkeakcije #cirkularnaekonomija #brojimodonula