OKRUGLI STO: „Ka boljoj implementaciji Strateške procene uticaja na životnu sredinu“

Udruženje CEKOR u saradnji sa udruženjem „Inženjeri zaštite životne sredine“ u četvrtak, 26. aprila 2018., organizuju Okrugli sto „Ka boljoj implementaciji Strateške procene uticaja na životnu sredinu“ u  prostorijama NDNV – Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I , Novi Sad sa početkom u 11 časova.

Strateška procena uticaja razvojnih i drugih planova i programa na životnu sredinu je proces identifikacije
budućih posledica i uticaja predloženih strategija, planova i programa kako bi se osiguralo da se u
odlučivanju na strateškim nivoima primene principi održivog razvoja, te integrišu pitanja zaštite životne
sredine sa društvenim i ekonomskim pitanjima.
Od donošenja Zakona o strateškoj proceni uticaja 2004. godine još uvek je slabo i problematično njegovo
sprovođenje. Iako je izmenama i dopunama zakona iz 2010. godine bilo propisano da će ministar
nadležan za poslove zaštite životne sredine, bliže utvrditi liste planova i programa za koje je obavezna
strateška procena uticaja na životnu sredinu i liste planova i programa za koje se može zahtevati
strateška procena uticaja na životnu sredinu, to još uvek nije urađeno, pa tako primena zakon izostaje tamo gde bi ona morala biti obavezna.

Šta Srbiju čeka u pogledu izmene ovog zakona i drugih povezanih zakona? Šta su uočeni nedostaci ili
nedumice u okviru samog postupka sprovođenja Zakona o strateškoj proceni uticaja ili sadržaja; koji su
saveti i kako da postignemo bolju primenu zakona tj. SEA Direktive- Strategic Environmental Assessment
(SEA) Directive 2001/42/EC i Protokola o Strateškoj proceni uticaja u okviru ESPOO Konvencije?

To su sve pitanja o kojima želimo da razgovaramo i uključimo što više učesnika u ovaj proces , te Vas
pozivamo da date svoj doprinos razgovoru gde su pozvani i državni organi nadležni za
pripremu Plana i programa (urbanizam), državni organi nadležni za poslove zaštite životne sredine,
eksperti koji izrađuju Izveštaj o SPU, zainteresovani organi (JP,JKP), nevladine organizacije,
univerziteti, stručnjaci (uključujući i zaštićena područja).

Svoje učešće možete potvrditi putem mail adrese nadjereg@gmail.com.

Okrugli sto se realizuje uz podršku sub-grant projekta CO-SEED (Civil Society Acts for Environmentally
Sound Socio-Economic Development koji je finansiran od strane EU i programa CSOnnect koji sprovodi
Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i
saradnju (SIDA).